عامل استرس
تنش های روانی که گاه به دلیل افزایش مسئولیت در زنان ایجاد می شود مشکلی است رایج در زندگی های امروزی ؛ ولی در این مورد نقش فرزند و همسر به عنوان عامل استرس چیست؟

همسران بیشتر از کودکان عامل استرس خانمها هستند

شواهد نشان داده خانم ها بیشتر تحت تاثیر زندگی فرزندانشان هستند، این اخلاق از زمانهای دور با انسانها بوده است که مردان برای امرار معاش بیرون از منزل می رفتند و زنان در داخل غارها برای نگهداری کودکان می ماندند تا فرزندان بزرگ شوند و بتوانند فعالیت انجام دهند اما در دنیای مدرن چیزی شبیه این کمتر اتفاق می افتد و چند سالی است که خانم ها همانند آقایان سر کار می روند اگر از مادربزرگتان بپرسید که جوانی آنها چطور بوده همین ها را تعریف می کند که در خانه وقتشان را صرف مراقبت از فرزندانشان سپری می کردند. در ادامه این بخش از سبک زندگی نمناک از عامل اصلی استرس یک زن آگاه می شوید.
عامل استرس

عامل استرس زنان در زندگی ابتدا شوهر است و بعد فرزند

پدر مادرشدن وظیفه کمی نیست مادران موهبت الهی هستند انجام وظایف مادری تمام وقت رامی گیردو مسئولیت هابا تمام دقایقی که وقت می گذاری دشکل می گیرد ؛ از طرفی روبروشدن بامراحل مختلف زندگی فرزندانشان برای مادراسترس ایجاد میکند اما آیا نقش فرزندان در ایجاد استرس مادر بیشتر از نقش پدرشان است؟

عامل اصلی استرس یک زن

براساس نتایج بررسی ها اینطور نیست و در حقیقت نقش همسر در استرس یک زن دو برابر نقش فرزند است. 
علت اصلی استرس والدین کمبود حمایت است، امروزه هر دو والدین شاغل  و در بزرگ کردن فرزند همکاری می کنند اگرچه بیشتر مسئولیت روی دوش مادر است و در این بین استرس بیشتری متوجه آنهاست.
مطالعات نشان داده 45 درصد از مادر ها بیشتر تحت تاثیر استرسی هستند که از سوی همسرشان ایجاد می شود بر همین اساس در مطالعات جدید ثابت شد که استرس وارده به زنان از سوی همسرشان 2 برابر بیشتر از استرس وارده به آنها از سوی فرزندانشان است.
عامل استرس زنان چیست؟

عامل استرس زنان در زندگی 

بسیاری از خانم ها ادعا می کنند بخشی از استرس به دلیل کمبود حمایت از سوی همسرشان است آقایان هم شروع به دفاع کردن می کنند که خانمها تقاضای کمک نمی کنند و می خواهند همه مشکلات را خودشان حل کنند در نتیجه گفتگوی مناسب پیرامون مسائل بسیار سوء تفاهم ها را حل میکند و باید دقت داشت که استرس به رابطه صدمه وارد میکند و پایه های زندگی مشترک را سست خواهد کرد.

عامل اصلی استرس زنان فرزند است یا همسر ؟

4.730
این مطلب مفید بود ؟282
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی