پلنگ صورتى باقلاب
اگر به هنر بافتنی و قلاب بافی علاقمندید و میخواهید عروسک های زیبا ببافید می توانید با ما در این مطلب همراه باشید و طرز بافت عروسک پلنگ صورتی باقلاب را آموزش ببینید.

ساخت عروسک پلنگ صورتی باقلاب

هنر قلاب بافی یکی از هنرهای زیبای دستی زنان ایرانی است . استفاده از این هنر در بخش های مختلف پوشاک، تزیینات و عروسک بافتنی طرفداران خودش را دارد .با ما همراه شوید و طرز ساخت آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی باقلاب را بیاموزید.

نحوه بافت پلنگ صورتی باقلاب

اول از پوزه شروع کردم حلقه طلایی زدم و توش 6 تا پایه زدم

4 رج سفید بافتم

تو 4رج دونه ها رو به 18 رسوندم

بعد 4 رج صورتی بافت

بعد که میخواست به قسمت سرش برسه دوطرف پوزه رو 5 تا دونه رو دوتایی بافتم تا بافتم مثل بیضی بشه5 رج بافتم و شروع کردم به دونه کم کردن تا سرش بیضی بشه

برای گوش و چشمش هم دوباره حلقه طلایی زدم .برای گوش 20 تا پایه و برای چشم 6 تا پایه زدم

پا هم اول 6 تا زنجیره زدم دورتادور زنجیره رو پایه زدم5 رج بافتم و شروع کردم به کن کردن دونه ها تا مثل کفش بشه.بعد دونه هارو از یک طرف کم کردم ولی از طرف پشت پا همونجوری بافتم و کم نکردم تا دونه ها 13 تا موند .

17 رج بافتم پاها رو بعد کنارهم گذاشتم و دونه هارو دورتادور بافتم تا بدنش درست بشه

برای بدنش هم حدودا به 40 تا دونه رسید 3 رج بافتم و بعد هر 5 تا دونه دوتا یکی کردم پایه هارو تا بدنش جمع بشه

تا به 10 تا دونه رسید که گردنش بود .گردنش هم سه رج بافتم و کور کردم

برای دستش هم حلقه طلایی 6 تا بعد 9 تا بعد 11 تا رسوندم دونه ها .برای شصتش هم پایه فندقی بافتم

دونه ها روبافتم تا بالای دستش حدود 17 رج شد دستش

برای دمش هم حلقه 6 تایی وبه 8 رسوندم دونه هارو حدود 25 رج بافتم و به بدنش وصل کردم

از همه سختتر دمش بود چون نازک بود نمیشد دونه بگیری و ببافی .بعد هم با سوزن و نخ دهن و پوزه گذاشتم براش.چشمش مروارید و ابروهاشم ملیله هست.که با نخ و سوزن بهش دوختم

پلنگ صورتی باقلاب

پلنگ صورتی باقلاب

 

آموزش عروسک پلنگ صورتی باقلاب بافی

4.1136
این مطلب مفید بود ؟11125
برگرفته از ایران بانو -/ ر
وبگردی