فال حیوان ماه تولد

کد مطلب : 1150زمان مطالعه : 2 دقیقه
فال با حیوان ماه تولد.حیوان ماه تولد شما چیست؟ این فال با توجه به روز تولد شما تعیین میکند حیوان ماه تولد شما چیست و بسیاری از خلقیات و رازهای درونی تان را فاش میکند.

مـوش
21 دی تا 4 بهمن
25 اسفند تا 3 فروردین
26 فروردین تا 6 اردیبهشت
11 تا 13 خرداد
11 تا 18تیر
25 مرداد تا 3 شهریور
 
شیــــر
5 تا 11 بهمن
22 تا 24 اسفند
1 تا 11 خرداد
11 تا 25آبان
 
سگ
11 تا 19 دی
12 تا 14 فروردین
25 تا 31 خرداد
19 تا 24 تیر
6 تا 8 مهر
11 تا 25 آذر

گربـه

12 تا 16 بهمن
4 تا 11 فروردین
4 تا 9تیر
5 تا 9 مرداد
24 شهریورتا 5 مهر
26 آبان تا 9 آذر
 
کبوتـر
17 تا 25 بهمن
24 تا 31 اردیبهشت
25 تیرتا 4 مرداد
11 تا 23 شهریور
5 تا 11 دی
 
لاک پشت

26 بهمن تا 2 اسفند
7 تا 11 اردیبهشت
14 تا 24خرداد
4 تا 9 شهریور
24 مهر تا 5آبان

پلنگ
3 تا 9اسفند
15 تا 25 فروردین
6 تا 9 آبان


 میمون

11 تا 21 اسفند
11 تا 23 اردیبهشت
31 خرداد تا 3 تیر
11 تا 24 مرداد
9 تا 23مهر
26 آذر تا 4 دی
11 تا 14خرداد

موش:
تاحدی شیطان ، ناقلا و بازیگوش
برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه مردم خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان است.

شیر:

درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.
ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال درآن حس می شود،پرهیزکنید.
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
رهبربه دنیا آمده ایدواین استعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.
دوست داریدکه دوستتان بدارند.

سگ:
وفاداروخواستنی
هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد.
بسیارساده دل وبی شیله پیله.
اهل جروبحث کردن نیستید.
متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل است که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند.
درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.

گربه:
بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیز
گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
اماوقتی پای استدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
بشدت طرفدارمدهستید. ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.

کبوتر:
شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستید
اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،آنهاجایی درزندگیتان ندارند.
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
 
لاک پشت:
پاک سرشت ونیکوخصال
حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس است.
شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
ازاین روهمه دوستتان دارند.
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
مردم عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطرافیانتان هستند.
همیشه می توانیدعشق بورزید.
ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراپاسخ بگوید.

پلنگ:

شمافردی مرموزهستید
می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحمل کنیدودررویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه می کنید.
بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید.
بسیارمبادی آداب وآراسته. دلتان می خواهدهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنی نیست.
 
میمون:
بسیارکم حوصله وعصبی
دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود.
اساساً فردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.
ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید.

فال حیوان ماه تولد

3.81055
این مطلب مفید بود ؟807248
برگرفته از yasgroup.ir
برچسب : فال ماه تولد
وبگردی