فال عطسه
فال عطسه یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز در ساعات مختلف و در ایام هفته را بیان می کند.

فال عطسه در روزهای مختلف هفته

عطسه واکنش بدن به التهاب یا تجمع گرد و غبار در داخل بینی و دستگاه تنفسی است اما جالب است بدانید بعضی از مردم عطسه را به فال نیک و بعضی به فال بد می گیرند. فال عطسه یکی از پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز و در ایام هفته را بیان میکند.

تا کنون برایتان پیش آمده که در ساعت های مختلف روز عطسه کرده باشید، آیا می دانید معنی عطسه در ساعت های مختلف روز و حتی روزهای مختلف یکسان نیست؟ اگر می خواهید، بدانید عطسه در هر ساعتی از روزهای هفته چه مفهومی دارد و چه اتفاقی برایتان پیش می آید، با این بخش از نمناک همراه شوید.

عطسه

 فال عطسه روز شنبه

اگر در این ساعات صبح روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح: روز خوبی خواهید داشت.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح: مواظب کارهایتان باشید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح: مطمئن باش دوستت دارد.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:خوشحالی

عطسه در ساعت 10 تا 11: با تو صحبت خواهد کرد.

عطسه در ساعت 11 تا 12: دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13: مواظب خودت باش

عطسه در ساعت 13 تا 14: با فردی دیدار خواهی کرد.

عطسه در ساعت 14 تا 15: اتفاق بدی می افتد.

عطسه در ساعت 15 تا 16: از کسی مهربانی دریافت می کنی.

عطسه در ساعت 16 تا 17: یک روز خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت 17تا 18: به تو فکر می کند.

عطسه در ساعت 18 تا 19: برای او ارزشمند هستی.

اگر در این شب روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20: کمکش کن.

عطسه در ساعت 20 تا 21: دیدار غیر منتظره ای در پیش داری.

عطسه در ساعت 21 تا 23: درباره تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت 23 تا 24: در خواب تو را می بیند.

فال عطسه

فال عطسه روز یک شنبه

اگر در این ساعات صبح روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن سپس کارت را شروع کن.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:امروز اتفاق خوشحال کننده ای در پیش داری.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:با فرد مورد علاقهات دیدار خواهی داشت.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:او می خواهد تو را ببیند.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:مواظب خودت باش.

عطسه در ساعت 13 تا 14:به گذشته فکر کن.

عطسه در ساعت 14 تا 15:زیبا به نظر می رسی.

عطسه در ساعت 15 تا 16:عجله در دوستی داری

عطسه در ساعت 16 تا 17:در کارهایت کمی ناراحتی.

عطسه در ساعت 17تا 18:در کارهایت به تو کمک می کند.

عطسه در ساعت 18 تا 19:صبور باش.

اگر در این شب روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:منتظر باش.

عطسه در ساعت 20 تا 21:خیانت می کنی.

عطسه در ساعت 21 تا22:صحبت در مورد توست.

عطسه در ساعت 22 تا 23:به رفتارت اهمیت می دهد.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خواب خوشی می بینی.

معنی عطسه کردن

فال عطسه روز 2شنبه

اگر در این ساعات صبح روز دوشنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:روز بدی داری.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:انتظار هر کسی را داری او می آید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:از دست فردی ناراحت می شوی.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:به تو می اندیشد.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با کسی که دوستش داری دیدار می کنی.

عطسه در ساعت 11 تا 12:غمگینی

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:به آرزوهایت می رسی.

عطسه در ساعت 13 تا 14:از تو طرفداری می کند.

عطسه در ساعت 14 تا 15:راه سختی در پیش داری.

عطسه در ساعت 15 تا 16:دوستت دارد.

عطسه در ساعت 16 تا 17:موضوع صحبت تو هستی.

عطسه در ساعت 17تا 18:تو آرزویش هستی.

عطسه در ساعت 18 تا 19:ازدواج

اگر در این شب روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:تهدید خواهی شد.

عطسه در ساعت 20 تا 21:کسی که سالها اورا ندیده ای را می بینی.

عطسه در ساعت 21 تا 22:یک شب ترسناک خواهی داشت.

عطسه در ساعت 22 تا 23:یک اتفاق خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خوابهای خوش

Sneezing Omen

فال عطسه روز 3شنبه

اگر در این ساعات صبح روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:یک خیال

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:مواظب دوستانت باش

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:دررویایی هستی ولی نمیدانی

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:خوابهایت به حقیقت می پیوندد

عطسه در ساعت 10 تا 11:با او رابطه برقرار میکنی

عطسه در ساعت 11 تا 12:از خوابی وحشت داری

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش.

عطسه در ساعت 13 تا 14:بیش از حد کنجکاوی.

عطسه در ساعت 14 تا 15:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت 15 تا 16:به زیبائیت نناز.

عطسه در ساعت 16 تا 17:به فکر آرزوهای گذشته ات باش.

عطسه در ساعت 17تا 18:دیدار با کسی که دوستش داری.

عطسه در ساعت 18 تا 19:نامه ای دریافت میکنی.

اگر در این شب روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:منتظری

عطسه در ساعت 20 تا 21:به فکر فردا باش

عطسه در ساعت 21 تا 22:مضطربی

عطسه در ساعت 22 تا 23:کسی راجع به تو حرف می زند.

عطسه در ساعت 23 تا 24:به فکرت می رسد.

فال عطسه در روزهای هفته

فال عطسه روز 4شنبه

اگر در این ساعات صبح روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:خواب تو را می بیند.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:درموردت کنجکاوی میکند.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:مغرورنباش.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:اتفاقی برایت می افتد.

عطسه در ساعت 10 تا 11:هرگز فراموشت نمیکند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:به تو فکر میکند.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش

عطسه در ساعت 13 تا 14:به تو احترام میگذارد.

عطسه در ساعت 14 تا 15:به حرف مردم اعتماد دارد.

عطسه در ساعت 15 تا 16:از تو خوشش می آید.

عطسه در ساعت 16 تا 17:درست فکر کن.

عطسه در ساعت 17تا 18:یک خبر جدید در راه است.

عطسه در ساعت 18 تا 19:دوست عزیزت می آید.

اگر در این شب روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:در تکاپو هستی.

عطسه در ساعت 20 تا 21:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت 21 تا 22:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت 22 تا 23:منتظر کسی هستی

عطسه در ساعت 23 تا 24:ازدواج

عطسه در شب

فال عطسه روز 5شنبه

اگر در این ساعات صبح روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:نامه دریافت میکنی.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:دیدارغیر منتظره داری.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:جوابش رابده .

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:صحبت مهمی دارید.

عطسه در ساعت 10 تا 11:دوست دارد تو را ببیند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:دیدار خواهی داشت.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:خبر خوش در پیش داری.

عطسه در ساعت 13 تا 14:دلت پیش اوست.

عطسه در ساعت 14 تا 15:دوستت دارد.

عطسه در ساعت 15 تا 16:اذیتش نکن.

عطسه در ساعت 16 تا 17:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت 17تا 18:مواظب اوقات باش.

عطسه در ساعت 18 تا 19:تو را دوست دارد و نمیدانی.

اگر در این شب روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:هیچ اتفاقی نمی افتد.

عطسه در ساعت 20 تا 21:به کارهایش فکر کن.

عطسه در ساعت 21 تا 22:خیانت کار نباش.

عطسه در ساعت 22 تا 23:دیداری در پیش داری.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خوش بختی در انتظار توست.

معنی عطسه کردن

فال عطسه روز جمعه

اگر در این ساعات صبح روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:زیبایی امامغرور

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:به مسافرت میروی.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با او رابطه برقرار میکنی.

عطسه در ساعت 11 تا 12:اولین عشقش هستی.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت 13 تا 14 :به میهمانی میروی.

عطسه در ساعت 14 تا 15:عاشق او میشوی.

عطسه در ساعت 15 تا 16:او را میبینی مطمئن باش.

عطسه در ساعت 16 تا 17:اولین عشقشی

عطسه در ساعت 17تا 18:خیانت کار نباش

عطسه در ساعت 18 تا 19:ازدواج خواهی کرد.

اگر در این شب روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش.

عطسه در ساعت 20 تا 21:در رنج و سختی قرار می گیری.

عطسه در ساعت 21 تا 22:درباره خودت بیاندیش.

عطسه در ساعت 22 تا 23:به صحبت مردم اهمیت نده.

عطسه در ساعت 23 تا 24:مراقب خودت باش.

فال جالب عطسه در ساعات و روزهای مختلف هفته

4.3329
این مطلب مفید بود ؟28049
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی