قبولی نماز
برای قبولی نماز احادیث بسیاری ذکر شده است، در میان آنها امام صادق (ع) از فرمایشات خداوند هشت خصلت را راز اصلی قبول شدن نماز معرفی کردند.

خصلت هایی که موجب قبولی نماز می شوند

امام صادق (ع) فرمود:خداوند تبارک و تعالی فرمود، همانا نماز را از کسی قبول می کنم که هشت خصلت داشته باشد:

امام صادق(ع) فرمود:خداوند تبارک و تعالی فرمود، همانا نماز را از کسی قبول می کنم که هشت خصلت داشته باشد:

قبولی نماز

خصلت های اصلی برای قبولی نماز

هشت خصلت مهم برای قبولی نماز

  • در پیشگاه عظمت من تواضع کند.
  •  روز را به ذکر من بگذراند.
  •  به بندگانم بزرگی نفروشد.
  •  گرسنه را سیر کند.
  •  برهنه را بپوشاند.
  •  نفسش را به خاطر من از شهوات باز دارد.
  •  بر مصیبت زده رحم کند.
  •  غریب را جای دهد.

پس چنین بنده ای نورش مانند خورشیدی می تابد، به او در تاریکی ها نور می بخشم، و در سرگردانی ها علم می دهم، با عزت خود حفظش می کنم، فرشتگانم را به حفاظتش می گمارم، چون مرا بخواند جوابش دهم، و چون در خواست کند عطا می کنم، و مثل این بنده در نزد من مانند باغ های بهشت است که میوه هایش خشک نمی شوند و تغییر حالت نمی دهد.
حتما بخوانید بوی بهشت به مشام این افراد نمی رسد.

قبولی نماز و عبادات در گرو 8 خصلت است

4.943
این مطلب مفید بود ؟421
برگرفته از میهن فال /ن
برچسب : احکام نماز
وبگردی