موفقیت

قوانین طلایی موفقیت در زندگی

کد مطلب : 2250زمان مطالعه : 3 دقیقه
آن چه را که با اطمینان کامل آرزو می کنید، پیشگویی صادقانه شما می باشد. با تفکر و صحبت در مورد این که چگونه موقعیت ها در زندگی تان اتفاق می افتد، همیشه شبیه به یک پیشگو عمل می کنید.قوانین موفقیت را در ادامه ببینید.

قوانین مهم برای موفقیت در زندگی

زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می کنید که حس کنید بر زندگی خود مسلط هستید. البته عکس این قانون این است که اگر بر زندگی تسلط نداشته باشید و تحت کنترل افراد و شرایط باشید، احساسات منفی نسبت به خودتان خواهید داشت. با تفکر و صحبت در مورد این که چگونه موقعیت ها در زندگی تان اتفاق می افتد، همیشه شبیه به یک پیشگو عمل می کنید. وقتی که با اطمینان کامل انتظار دارید که حوادث خوبی اتفاق بیافتد، معمولا این حوادث به وقوع می پیوندد. اگر انتظار حوادث منفی را داشته باشید، معمولا دلسرد می شوید.

قانون آرزوها
آن چه را که با اطمینان کامل آرزو می کنید، پیشگویی صادقانه شما می باشد. با تفکر و صحبت در مورد این که چگونه موقعیت ها در زندگی تان اتفاق می افتد، همیشه شبیه به یک پیشگو عمل می کنید. وقتی که با اطمینان کامل انتظار دارید که حوادث خوبی اتفاق بیافتد، معمولا این حوادث به وقوع می پیوندد. اگر انتظار حوادث منفی را داشته باشید، معمولا دلسرد می شوید.
آرزوهای شما تاثیر بیش از حدی روی اطرافیان تان می گذارد. آن چه که از مردم و موقعیت ها انتظار دارید، نگرش شما را به آن ها بیش از هر عامل دیگری تعیین می کند و مردم نگاه شما را مانند آیینه ای چه مثبت و چه منفی، سریعا به خود شما منعکس می کنند.
دکتر رابرت رازنتال، استاد دانشگاه هاروارد، ده ها آزمایش کنترل شده را در چند سال برای امتحان قدرت انتظارات اساتید بر روی عملکرد دانش آموزان، به انجام رساند. در کتاب دوران ساز خود وی از چندین مورد سخن می گوید که در آن به اساتید گفته می شود که یک دانش آموز و گاهی اوقات تمام کلاس، بی نهایت باهوش بود . پیش بینی می شد که در سال آتی پیشرفت ناگهانی در عملکرد دانشگاهی خود داشته باشد.

 

موفقیت

قوانین مهم برای موفقیت


قانون سازگاری
دنیای بیرون شما انعکاسی از جهان درون شماست و با اصول اصلی فکری شما سازگاری دارد.فقط فکر کن! دنیای بیرون شما به هر طریقی جهان درون شما را منعکس می کند. تا هنگامی که با درون شما سازگاری داشته باشد، در دراز مدت هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر می خواهید هر چیزی در زندگی تان را تغییر و بهبود دهید، باید با تغییر جنبه های درونی ذهن تان شروع کنید.گاهی اوقات این سازگاری، تعادل ذهنی نامیده می شود. وظیفه ی بزرگ شما در زندگی خلق تعادل ذهنی از آن چه که می خواهید در دنیای بیرون تجربه کنید، می باشد. حقیقت این است که شما تا زمانی که این تعادل ذهنی را در درون تان خلق نکرده اید، نمی توانید به اهداف دنیای درونی خود برسید. گویا زندگی تان یک آیینه ی 360 درجه است. هر جا که می نگرید آن جا هستید. به عنوان مثال، روابط شما همیشه شخصیتی را که در درون تان وجود دارد، منعکس می کند. اندیشه، سلامتی و وضعیت مادی شما انعکاسی است از آن چه که اکثر اوقات در مورد آن فکر می کنید.
پذیرفتن این موضوع برای اکثر افراد مشکل است. بیشتر مردم فکر می کنند که مشکلاتشان در زندگی توسط افراد دیگر و شرایط بیرونی به وجود می آید. آن ها از این که گفته شوند که معمار آن چه که در زندگی تان اتفاق می افتد، خودتان هستید، شوکه شده و عصبانی می شوند. آن ها می خواهند جهان تغییر کند، اما نمی خواهند خودشان را تغییر دهند.

قانون کنترل
زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می کنید که حس کنید بر زندگی خود مسلط هستید.البته عکس این قانون این است که اگر بر زندگی تسلط نداشته باشید و تحت کنترل افراد و شرایط باشید، احساسات منفی نسبت به خودتان خواهید داشت.روانشناسی سال هاست که به اهمیت احساس کنترل به عنوان عنصری حساس در شخصیت و کنش انسان پی برده است. واژه ای که روانشناسان از آن استفاده می کنند جایگاه کنترل است. جایگاه یا مکان کنترل، به هر جایی در زندگی مربوط می شود که شما در آن جا احساس کنترل کنید. اگر احساس می کنید که شخصا تصمیماتی می گیرید که مسیر زندگی تان را مشخص می کند در این صورت شما دارای جایگاه کنترل درونی هستید.

 

قوانین طلایی موفقیت در زندگی

3.611
این مطلب مفید بود ؟83
برگرفته از modiresabz.com
وبگردی