مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز
مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز در جشنواره ی اسکار 2015 بیشتر مدل لباس های مجلسی ساده و شیک البته با طراحی های دوخت متفاوت بودند که در این بخش مشاهده میکنید.

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز در جشنواره ی اسکار 2015 بیشتر مدل لباس های مجلسی ساده و شیک البته با طراحی های دوخت متفاوت بودند که در این بخش مشاهده میکنید. هر یک از این چهره های هالیوودی به نوعی با سبک و طرح لباس شان وفق داده شده بودند . بعضی از بازیگران که بیشتر سبک های ساده و شیک می پوشند سادگی در لباس شان با طرحی متفاوت مشخص بود .

گزیده ای از مدل لباس هاس بازیگران در آخرین روز مراسم اسکار 2015 و معرفی برگزیدگان این جشنواره را در ادامه مشاهده می کنید.

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015 

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015 اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015 اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

 اسکار 2015 اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015 اسکار 2015 

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباس های بازیگران هالیوود بر روی فرش قرمز اسکار 2015 در روزهای ابتدایی و از افتتاحیه تا  قبل از مراسم اختتامیه را در ادامه مشاهده می کنید.

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس مجلسی 

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

مدل لباس شب 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

لباس مجلسی 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

اسکار 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

لباس مجلسی 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

لباس مجلسی 2015

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

لباس بازیگران هالیوودی روی فرش قرمز

 

مدل لباسهای بازیگران هالیوود روی فرش قرمز اسکار 2015

2.1601
این مطلب مفید بود ؟249352
وبگردی