معمای جالب

معمای جالب شش عنکبوت

کد مطلب : 45444زمان مطالعه : 1 دقیقه
اگر شما هم از علاقه مندان معماها هستید در ادامه یک معمای جالب و چالش برانگیز را برای شما آماده کرده ایم.

معمای جالب و چالش برانگیز شش عنکبوت

شش عنکبوت با شماره های 1 تا 6 روی تار عنکبوتی به شکل بالا زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه است. برای مثال عنکبوت 1 با عنکبوت های 2و 4و 6 همسایه است. معمای شش عنکبوت را در ادامه ببینید :

 

معماهای جالب

 

در ابتدای روز هر عنکبوت روی در خانه اش، شماره اش را می نویسد. سپس در هر ساعت هر کدام از عنکبوت ها عدد نوشته شده
روی در خانه اش را پاک می کند و به جای آن مجموع اعداد همسایه هایش را می نویسد.
مثلا بعد از گذشت یک ساعت روی در خانه ی عنکبوت شماره ی 2 عدد 9 نوشته می شود.

پس از گذشت 4 ساعت، مجموع اعداد نوشته شده روی همه ی خانه ها چند است؟


الف) 1919 ب) 1869 ج) 1701 د) 1929 هـ) 1399

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ معمای ‘شش عنکبوت’

گزینه ی ج درست است.

در هر مرحله عدد نوشته شده در خانه ها پاک می شود ولی به عدد سه خانه ی دیگر اضافه می شود.
پس در هر مرحله مجموع اعداد خانه ها سه برابر خواهد شد.
در ابتدا مجموع اعداد، 21 است و پس از گذشت چهار ساعت برابر 21×81=1701 می شود.

معمای جالب شش عنکبوت

2.1205
این مطلب مفید بود ؟86119
برگرفته از آی هوش/م.ن
برچسب : عنکبوت معما
وبگردی