مغز انسان
دانشمندان طی تحقیقاتی که انجام داده اند متوجه شده اند که هنگام خستگی یا کسالت بخشی از مغز انسان به خواب می رود.

به خواب رفتن بخشی از مغز انسان هنگام خستگی

دانشمندان در یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیدند زمانی که احساس خستگی شدید می کنیم یا کسل هستیم، حتی اگر کاملا بیدار باشیم بخشی از مغز ما به طور کامل خوابیده است و در حالت غیرفعال به سر می برد.

دکتر «جرِمی اسلاتر» و همکارانش در دانشگاه تگزاس در مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیدند که مغز انسان می تواند «خواب موضعی» را تجربه کند و بر این اساس در طول شبانه روز برحسب نحوه فعالیت بدن، بخش هایی از مغز می تواند به خواب برود یا بیدار شود.

میزان خواب موضعی و نحوه بروز آن در طول روز تغییر می کند و دانشمندان با مطالعات علمی خود به این نتیجه رسیدند شدت خستگی که انسان در پایان یک روز تجربه می کند، می تواند نشان دهد که چه میزان از مغز او به خواب رفته است.

 

مغز انسان

به خواب رفتن بخشی از مغز انسان

 

در این مطالعه، 6 فرد حضور داشتند که به مغز هر یک از آنها بیش از 100 الکترود نصب شده بود و تا نحوه فعالیت های مغز و سیگنال هایی که ارسال می کند به دقت تحلیل شود.

 

مغز انسان

به خواب رفتن بخشی از مغز انسان

 محققان در پایان متوجه شدند زمانی که فرد احساس کسالت می کند یا خستگی زیاد دارد، بخشی از مغز او به صورت موضعی به خواب می رود و به همین خاطر است که در چنین شرایطی انسان نمی تواند تحلیل های عمیق و درست انجام دهد.

هنگام خستگی بخشی از مغز انسان به خواب می رود

3.84
این مطلب مفید بود ؟31
برگرفته از فارس/ی
برچسب : آیا میدانید
وبگردی