نارضایتی از زندگی مشترک
نارضایتی از زندگی مشترک یکی از دلایل مهمی است که منجربه ازهم گسیختن پایه های این مهم می شود ، با کمی دقت در رفتار خود می توانید علل اصلی آن را شناخته و از جدایی ها جلوگیری کنید.

نشانه های نارضایتی از زندگی مشترک و روابط با همسر چیست

آیا تا به حال به آمار بالای طلاق و جدائی توجه کرده اید؟ این روزها آمار بالای طلاق موجب نگرانی شده و باعث می شود افراد نسبت به شخص دیگر هم نتوانند اعتماد کنند . یکی از دلایل اصلی این مشکل جدی در جوامع امروزی نارضایتی از زندگی مشترک است که گاها به دلیل رفتارهای کاملا غیرعاقلانه ایجاد می شود ، در این بخش از نمناک بیشتر به عدم رضایت در روابط و زندگی زوج ها خواهیم پرداخت.

چه چیزی باعث نارضایتی از زندگی مشترک می شود

به عنوان انسان از روزی که متولد می شویم ارتباطات تاثیر بسیار مهمی روی ما دارد نوجوانانی که ارتباطات امنی را درسال های اولیه نوجوانی دارند شانس بیشتری در موفقیت زندگی زناشویی و ارتباطات دارند به خاطر داشته باشید .خودشناسی در ازدواج بسیار حائز اهمیت است یعنی اگر خودمان را دوست داشته باشیم بسیار آسان تر می توانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم اماخویشتن شناسی منفی با حسادت نا سالم وابستگی عدم پذیرش ارتباط دارد که طلاق و جدایی را در پی دارد.
مشکل عمده زناشویی از کمبود آزادی یکی اززوجین نشات میگیردیعنی آنها نمی توانند آن طور که می خواهند عمل کنندو انتقاد پذیرباشند به محض اینکه کیفیت روابط کاهش میابد دعوا و نارضایتی شروع میشود نارضایتی در زوجین ممکن است در همه مراحل زندگی پیش بیایداما بیشتر زمانی اتفاق می افتدکه ایده هایشان عملی نمی شود.افراد در زندگی مشترک باید هوشمندانه عمل کنندچون اختلاف های کوچک تبدیل به جدایی میشود
نارضایتی از زندگی مشترک

عوامل موثر در نارضایتی از زندگی مشترک

دلیل ایجاد حس نارضایتی از زندگی مشترک

آنها احساس می کنند توسط دیگری (همسر) حمایت نمی شوند
یکی ازنکات برجسته در زندگی زناشویی این است که زوجین یکدیگر را حمایت کنندممکن است درکار منزل یا پروژه باشد مثل جابجایی وسایل منزل یا کوتاهی مو به این معنی نیست که برای هر کاری به اجازه شخص دیگری نیاز دارید اما گاهی اوقات همسران همیشه کنارمی ایستند و در لحظه های مهم همسرشان او را حمایت نمی کنند این علت عدم رضایت آنهاست.

بحث در مورد مسائل ناچیز از دلایل نارضایتی از زندگی

درست است که وقتی با شخصی زندگی می کنید باید خود را با آن وفق دهید بنابراین زندگی روزمره واقعا افراد را سازگار می سازد ، اگر چه هر چیزی منتهی به بحث شود خیلی احساس خوبی در زندگی ایجاد نمی کندبحث در مورد مسائل پیش پاافتاده زندگی بنیان خانواده را سست می کند.
نارضایتی از زندگی مشترک

بحث های بی اهمیت و دلایل نارضایتی از زندگی مشترک

نه گفتن مداوم و ردکردن همه چیز از دلایل نارضایتی در زندگی 

گاهی افراد بدون هیچ گونه و دقت که برنامه در چه مورد است موضوعی را رد می کنند و نه می گویند همیشه نه گفتن خسته کننده است ممکن است نه به مهمانی فیلم شام با دوستان خرید وسایل و یا چیزهای دیگر باشد؛ نه گفتن دائمی یک هشدار جدی است داشتن نظرات متفاوت در زوجین طبیعی است اما اگر بیش از حد باشد واقعاً ادامه ارتباط دشوارمی شود امااگریکی از انهاخانواده دوست اهل مسافرت باشند کار مشکل می شود البته در مراحل مختلف زندگی اهداف تغییر می کند.
ارزشیابی :
در ارتباطات ارزشیابی در ارتباطات بنیان ارتباط است که با اعتماد به نفس احترام عشق همراه است . وقتی یکی از ارکان ضعیف باشد احساس شادی به وجود نمی آیدداشتن اخلاق نامنظم با طرف مقابل و ندادن فرصت فکر کردن به آنها زوج را اززندگی دلسرد می کند.

ریشه اصلی نارضایتی از زندگی مشترک چیست؟

4.117
این مطلب مفید بود ؟143
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن
وبگردی