صحبت با همسر
دوست دارید زندگی مشترکتان از هر آسیبی به دور باشد ولی استرس و عصبانیت را چه کنید ؟ یا بهتر است بگوییم هنگام ناراحتی و خشم چطور صحبت با همسر را پیش ببریم؟

نحوه صحبت کردن با همسر هنگامی که استرس دارید

موفقیت در ازدواج منحصر به رضایت از همسرتان تنها در بستر خواب نیست ، بلکه رضایت واقعی به این بستگی دارد که شما و همسرتان چگونه موضوعات مهم را حل می کنید. عصبانی شدن و از دست دادن کنترل هنگام استرس بسیار آسان است ، اما سعی کنید با احترام در طول استرس برخورد کنید. در ادامه این بخش سبک زندگی نمناک رفتار و روش صحبت کردن با همسرتان در وضعیت استرس آشنا می شوید.

بهترین رفتار و روش صحبت کردن با همسر در حالت استرس

خاص بودن:

توقع نداشته باشید همسرتان ذهن شما را بخواند، موضوع را با کلمات درست تعریف کنید، او را متوجه احساستان کنید.

کم گویی در زمان صحبت کردن با همسرتان در حالت استرس:

وقتی استرس دارید اگر صحبت می کنید به گفتن کلمات منفی پایان بدهید.

صحبت با همسر

بهترین روش صحبت با همسر هنگام خشم و عصبانیت

تمرکز در صحبت کردن با همسرتان در حالت استرس:

در مورد موضوعات فعلی صحبت کنید، گذشته را شخم نزنید، اگر به شما گوش نمی دهد او را اذیت نکنید.

اجتناب از انتقاد در صحبت کردن با همسرتان:

از عیب جویی اجتناب کنید. توضیحاتتان را رد نکنید، هدف محبت کردن در مورد مشکل است نه سرزنش کردن دیگری.

اگر همسرتان شما را انتقاد کرد:

با دقت گوش کنید، ترس و عصبانیت خود را کنترل کنید،او همسرتان است و بخش زشت را می بیند ممکن است انتقاد کند اگر شما در انتقاد کردن افراط کنید جنگ پایان نمی پذیرد.

نحوه صحبت کردن با همسر هنگام استرس

در هنگام استرس چگونه با همسر صحبت کنیم؟

هنگام صحبت با همسرتان، حرف یکدیگر را قطع نکنید:

وقتی او صحبت می کند صحبت او را قطع نکنید اجازه بدهید خشم خود را بیرون بریزد.

همسرتان را در حالت استرس نصیحت نکنید:

ممکن است همسرتان به شما پیشنهادی بدهد و شما شروع به نصیحت کنید، وقتی استرس دارید این کار را انجام ندهید چون اوضاع بدتر می شود.

هدف واقعی:

هدف از صحبت کردن ارتباط برقرار کردن است نه خشونت و سوء استفاده کردن. بنابر این کلمات خود را بسنجید یا آرام باشید، اینگونه سطح استرس شما پایین می آید و جهان زیباتر دیده می شود.

هنگام عصبانیت با همسرم چطور صحبت کنم؟

3.899
این مطلب مفید بود ؟7524
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ح.ب /ن
وبگردی