نزديكي در دوران قاعدگي
نزدیکی و رابطه زناشویی در دوران قاعدگی احکام و نکاتی را در اسلام دارد که مراجع تقلید به سوالات رایج درمورد چگونگی رابطه زناشویی و رابطه مقعدی در این دوران پاسخ داده اند.

حکم نزدیکی و رابطه مقعدی در دوران حیض و پریود

نزدیکی در دوران قاعدگی و داشتن رابطه جنسی یکی از مسائلی است که ذهن افراد بسیاری را مشغول ساخته است و این سوال را مطرح می کنند که آیا در دوران حیض می توان رابطه جنسی با خانم برقرار کرد. دلایل مختلف پزشکی و مذهبی برای منع یا محدود کردن نزدیکی در دوران پریود وجود دارد.

در دین اسلام و برخی از ادیان های دیگر، داشتن رابطه جنسی در دوران قاعدگی ممنوع است و افراد به صراحت از انجام آن منع شده اند. به همین منظور در این بخش از دین و مذهبی نمناک با احترام به سوالات بسیاری از شما کاربران حکم شرعی و مذهبی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

احکام زناشویی

احکام شرعی نزدیکی در زمان حیض از نظر مراجع تقلید

مراجع تقلید به تمام سوالات شما در مورد احکام رابطه زناشویی و نزدیکی در دوران قاعدگی پاسخ داده اند:

آیت الله العظمی بهجت قدس سره

حکم نزدیکی در دوران قاعدگی

سوال: در زمان حیض، نزدیکی نمودن در مهبل حائض، به چه صورت دارد؟

پاسخ: در زمان حیض نزدیکی نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و درباره هر یک از مرد و زن، موجب فسق می شود. علی المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلی حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب کفر است.

نزدیکی در زمان پریود

حرمت نزدیکی با حائض

سوال: نزدیکی با زن حائض به چه مقدار حرام است؟

پاسخ: نزدیکی کردن در مهبل، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

کفاره برای نزدیکی مرد با همسر حایض

سوال: هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکی نمود، آیا کفاره بر زن واجب است یا نه؟

پاسخ: واجب نیست، هر چند زن راضی به همبستری باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.

مقدار کفاره

سوال: کفاره نزدیکی، چه قدر است؟

پاسخ: کفاره عبارت است از یک دینار، (یعنی اشرفی هجده نخودی) که یک مثقال شرعی است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفی است، و در آخر آن، ربع آن.

نزدیکی از پشت

کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض

سوال: کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض چه قدر است؟

پاسخ: سه مد گندم یا جو که به مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولی تفریق بر سه مسکین، دلیلی ندارد. بلکه احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به سه مسکین، یا ده مسکین، اگرچه به بیش از سه مد باشد، و شاید به دادن یک دینار، مثلاً به ده مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.

اجبار به جماع در ایام حیض

سوال: اگر شوهری زنش را در مدّت حیض مجبور به تمکین کرد، حکمش چیست؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید کفّاره بدهد.

نزدیکی در پریود

در حال آمیزش حیض شدن

سوال: اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتدای آمیزش حیض نبوده و بعدا شده چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: واجب است فورا خود را کنار بکشد.

سوال: به گفته همسرم مبنی بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به مجامعت کردم و متوجه شدم که پاک نشده و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره دارد؟

پاسخ: در فرض سؤال کفاره ندارد.

نزدیکی با زنی که توسط قرص، پریود نمی شود

سوال: نزدیکی با زنی که با قرص از حیض جلوگیری می کند چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکی اشکال ندارد.

نزدیکی قبل از غسل حیض

سوال: آیا نزدیکی کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟

پاسخ:در جایز بودن نزدیکی غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکی قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.

نزدیکی از راه مقعد

قول زن در حیض و پاکی

سوال: قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟

پاسخ: بلی مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکی با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکی با او حلال است. و هر گاه خبر دهد که در یک ماه، سه حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به هر زمانی که می گوید زمان حیض است، جاری است، واگر احتمال ضعیف برود که راست می گوید، احوط است.

جنابت زن حائض به غیر نزدیکی

سوال: در زمان عادت ماهانه اگر زن به طریقی غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟

پاسخ: در مورد مزبور اشکال ندارد.

جماع با حایض از پشت

سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.

نزدیکی از پشت با همسر

حکم سایر لذت ها غیر نزدیکی

سوال: حکم مادون الجماع چیست؟

پاسخ: نزدیکی در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولی بوسیدن و لذت های دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.

حرمت، مخصوص زن دایم نیست

سوال: آیا حرمت نزدیکی به همسر دایم اختصاص دارد؟

پاسخ: نزدیکی در حال حیض حرام است، چه زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.

نزدیکی در ایامی که حیض قطعی نیست

سوال: آیا نزدیکی با زنی که حیضش قطعی نیست جایز است؟

پاسخ: نزدیکی کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به دستوری که قبلاً ذکر شده روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

نزدیکی در ایام حیض

حکم نزدیکی در دوران استحاضه

سوال: آیا استحاضه نیز از نظر روابط زناشویی حکم حیض دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب ـ لو لم یکن الاقوی ـ برای نزدیکی کردن، قبل از آن غسل کند، بلکه احتیاطا وضو هم بگیرد و حکم حیض را ندارد و در وقت نماز غسلی که برای نماز کرده و خوانده کافی است.

کسی که در حال نزدیکی با حائض عرق کرده است

سوال: آیا نزدیکی در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که اجتناب از عرق واجب شود؟

پاسخ: اگر در زمانی که نزدیکی با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکی کند، در صورتی که عرق او خشک نشده واگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقی که بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتی اگر خشک نشده باشد، لازم نیست.

حکم فرزندی که نطفه اش در زمان حیض بسته می شود

سوال: اگر در حال حیض کسی با زن خودش جماع کند و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟

پاسخ: هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است.

بارداری زمان حیض

آیت الله مهدی هادوی تهرانی

مقاربت و نزدیکی جنسی در ایام عادت ماهانه بانوان حرام است. زن و شوهر نمی توانند جماع (از جلو) داشته باشند برخی از مراجع قائل به وجوب پرداخت کفاره برای نزدیکی در ایام حیض هستند. تا خانم از حیض پاک نشده است، رابطه جنسی با شوهر بر هر دو حرام است.

سایر استمتاعات در دوران پریودی جایز است یعنی زوجین می توانند رابطه عاشقانه بدون دخول داشته باشند. و اگر منی خارج شود باید احکام شخص جنب را رعایت نمایند و غسل جنابت کنند. بنابراین ملاعبه و تحریک کردن با دست و ماساژ اعضای تناسلی همسر به قصد خروج منی و ارگاسم اشکالی ندارند. البته کامیابی از ناف تا زانوی زن کراهت دارد، مگر آنکه از روی لباس باشد.

منبع:توضیح المسائل و استفتائات از دفتر آیت الله بهجت(ره)

نزدیکی در زمان لکه بینی

آیت الله مکارم شیرازی

حکم نزدیکی در حال حیض

پرسش: نزدیکی با همسر در حال حیض چه حکمی دارد؟

پاسخ: نزدیکی(دخول) با همسر در ایام عادت ماهیانه (حتی اگر لکه کمرنگی ببیند) بر مرد و زن حرام است اما لذتهای دیگر و بازی کردن با همسر مانعی ندارد و کفاره هم ندارد.

کفاره نزدیکی کردن در دوران حیض

سوال: آیا نیاز به پرداخت کفاره می باشد؟

پاسخ: احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.

نزدیکی با همسر در روزهای دوم و سوم دوران حیض

سوال: بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه؟

پاسخ: این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است.

نزدیکی دوران حیض

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه

سوال: آیا نزدیکی در روز آخر عادت ماهیانه در حالی که هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتی که قطع شده ولی هنوز غسل نکرده چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشکالی ندارد.

نزدیکی کردن از طریق پشت در دوران قاعدگی

سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.

نزدیکی از پشت در پریودی

آیت الله سیستانی

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض

نزدیکی کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

نزدیکی در روزهایی که حیض قطعی نیست

نزدیکی کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً ذکر خواهد شد روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

نزدیکی قاعدگی

کفاره نزدیکی برای مرد

اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گرچه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (18) نخود است.

حکم سایر استمتاعات در دوران حیض

غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

منبع :توضیح المسائل و استفتائات از دفتر آیت الله سیستانی

حکم نزدیکی در دوران قاعدگی + بایدنبایدها

4.4603
این مطلب مفید بود ؟52578
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/ز.ت
وبگردی