هزینه کفن و دفن
دغدغه برگزاری مراسم تدفین و هزینه کفن و دفن مردگان از قدیم لایام وجود داشته و دارد. در تصویر زیر صورتحساب هزینه های کفن و دفن در سال 1328 را نشان میدهد.

صورت هزینه کفن و دفن مردگان در سال 1328

این روزها خانواده های داغدار باید غم از دست دادن عزیزشان را فراموش و مدام در تکاپوی تامین هزینه های تمام نشدنی مراسم باشند، چرا که خرید کفن تا دفن ، پول کلانی می خواهد که چاره ای جز انجامش نیست.

تصویر زیر هزینه کفن و دفن را در سال 1328 نشان می دهد.
 
 هزینه کفن و دفن
 

فاکتور هزینه کفن و دفن مردگان 68 سال پیش + عکس

1.73
این مطلب مفید بود ؟12
برگرفته از فردا-/ ر
وبگردی