زنان قوی
برای شناحت و تخمیت قدرت یک فرد به رفتار و خصوصیات او توجه می کنیم ، وقت می گوییم ویژگی زنان قوی منظور قدرتی است که در شخصیت و رفتار آنها دیگران را جذب می کند.

اصلی ترین ویژگی زنان قوی و تاثیر گذار

زنان قوی و قدرتمند با زنان دیگر تفاوت هایی دارد ، تفاوت هایی که در رفتار و شخصیت آنها به وضوح مشاهده می شود . شاید شناخت ویژگی زنان قوی راهی باشد برای افرادی که می خواهند همچون این افراد در تصمیم گیری ها و زندگی شخصی و کاری خود تاثیر گذارتر باشند. در ادامه این بخش از موفقیت نمناک به 6 ویژگی اصلی زنانی قوی اشاره خواهیم کرد.

6 ویژگی اصلی زنان قوی

زنان قوی توسط مجموعه ای از ویژگی ها شناخته می شوند. بدون شک لیست واضحی است که، ، بسیاری از خوانندگان ما با آن شناسایی خواهند شد.

ویژگی زنان قوی

اصلی ترین ویژگی شخصیتی زنان قوی

1- قدرت پذیرش آسیب پذیری :
دانستن معنای آسیب پذیری و چگونگی ارتباط با احساسات هم چنین یعنی پذیرش چیزی که هستید، چیزی که شما رادرخشان می کند ، چیزی که برایتان مهم است و شما را به دیگران متصل می کند.
آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند، آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.
این نوع محرک منبعی از درد و رنج وحشتناک و عدم بلوغ است  چون کسانی که مخفی کاری می کنند یا راه دیگری را انتخاب می کنند وقتی از چیزی لطمه می خورند چون افراد قوی نیستند نمی توانند آنچنان که باید مواجه شوند . زنان قوی کسانی هستند که به خود اجازه می دهند در معرض تشویق پذیرش، درک شخصی و رشد شخصی باشند.

2- آزادی در انتخاب :
زنان قوی انتخاب میکنند، تصمیم می گیرند، و بدون ترس قدم بر می دارند. آنها از کسی الگو نمی گیرند هر گامی که برمی دارند تصمیم شخصی خودشان است. آنها هرگز تسلیم رشد نیستند،اما، به همه چیز محیط پیرامون گوش می دهند و نظرات را قبول می کنند ، دنبال مشاوره اند، و به پیشنهادات ارزش می دهند امادر نهایت خودشان تصمیم می گیرند. در همان زمان، در حالی که آنها ترسی ندارند مسیر خود را انتخاب کرده و از اینکه تسلیم چیزهایی که دوست ندارند بشوند نمی ترسند.
ویژگی زنان قوی

قدرت در انتخاب از ویژگی زنان قوی است 

3- عشق به تنهایی :
آنها برای تکمیل شدن نیازی ندارند که با فردی باشند چراکه خودشان کامل هستند و از این تنهایی احساس رضایت دارند. زنان قوی روابط شاد و عاشقانه ای را می سازند بدون اینکه نیاز داشته باشند شخص دیگری خلا آنها را پر کند و زخم هایشان را بهبود بخشد. آنها شریک زندگی مناسب ،شادی هستند و از تنهایی خود لذت می برند. احساس رضایت هدیه ای است که افراد قوی درخود می یابند و می توانند در زمان حال فکر و برای آینده رویا پردازی کنند.

4- رشد شخصی :
زنانی که کاملا به دیگران توجه می کنند عقب مانده اند این اتفاق درحدی می افتد که سلامتی و عزت نفس خود را فراموش می کنند و به دیگران فکرمی کنند. زنان قوی ویژگیهای بارزی دارند ، با ارزش هستند سزاوار عشق در جهان اند مخصوصا در دنیای خودشان چون بدون عشق به خود هیچ چیز حس ندارد اگر انرژی ، زمان ، و توجه خود را صرف زندگی خود نکنند برایشان هیچ چیز ارزش ندارد. این طرز تفکر ربطی به خود محوری ندارد و در نقطه مقابل روانشناختی و عاطفه را متعادل می کند.
ویژگی زنان قوی

ویژگی های زنان قوی و تاثیرگذار 

5- ارائه نظر :
زنان قوی قاطع هستند و ازحقوق خود درحالیکه به دیگران احترام می گذارند دفاع می کنند. زندگی ایده آل از نظر آنها شاد و آزاد بودن است یعنی زندگی را در کنار هم سرمایه گذاری می کنند از آنجا که، شما می توانید نظرات خود را بدون ترس و بدون هیچ گونه نگرانی در مورد نظرات بیرونی بیان کنید.

6- دوست داشتن و دوست داشته شدن
زنان قوی این کار را یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن را به شدت می پذیرند و این عشق را در زندگی ،خانواده و دوستان ابراز می کنند آنها این را که عشق الهام بخش است فراموش نمی کنند و باور دارند که سزاوار بهترین عشق هستند عشقی که باعث رشد می شود نه آسیب.

ویژگی زنان قوی ، چطور یک زن قدرتمند باشیم؟

4.7670
این مطلب مفید بود ؟63337
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : زنان موفق
وبگردی