مهریه
اگر زنی دادخواست مطالبه مهریه بدهید در صورت عدم پرداخت حکم جلب شوهر مطابق با سایر شرایط گرفته میشود.

اگر مهریه به زن داده نشود شوهر جلب میشود

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد ، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود،

من سه سال عقد هستم و باکره. شوهرم آزارم میدهد و مرا بلاتکلیف گذاشته. تا زمان خرید خانه پنجاه میلیون پول خانه را پرداخت کرده بود و مابقی را پرداخت نکرد. الان زیر همه چیز زده . و پولش را پس گرفته . من هیچ ملکی در قباله ندارم.برای دریافت مهریه آیا می توان ثابت کرد که پنجاه میلیون داشته. طبق این که در مشاوره املاک بود؟

 

 

پرداخت مهریه

عدم پرداخت مهریه

پاسخ:

شما باید دادخواست مطالبه مهریه بدهید و در صورت عدم پرداخت حکم جلب ایشان را مطابق سایر شرایط بگیرید. 

حکم جلب شوهر در صورت عدم پرداخت مهریه

3.67
این مطلب مفید بود ؟52
برگرفته از دادرس-/ ر
برچسب : مهریه
وبگردی