خوشبختی با پول
پول شاید مهم ترین چیز دنیا نباشد ولی روی مهم ترین چیزها یعنی غذا , خانه , لباس , تحصیلات تاثیر میگذارد . وقتی پول نباشد از غذا و لباس خوب خبری نیست.

پول خوشبختی می آورد

خوشبختی چیز عجیبی است، درست مثل یک معجزه، وقتی می آید گام هایش آنقدر آرام است که شاید حتی صدای پایش را نشنوی اما وقتی نیست دردش را تا مغز استخوان حس می کنی. خوشبختی یک حس درونی است، هیچ کس غیر از خودمان نیز نمی تواند خوشبختمان کند، خوشبختی حاصل نوع نگاه ما به زندگی است، تعبیری متفاوت از بودن و برداشتی آزاد از زندگی.

پولْ خوشبختی و شادمانی نمی آورد. این یکی از بدیهیاتی است که به ندرت مورد پرسش واقع شده است. علاوه براین، در سال های اخیر با پیدایش جنبش بسیار پرنفوذ «روان شناسی مثبت»، این ایدهْ اعتباری آکادمیک نیز یافته است.

خوشبختی با پول

کی گفته پول خوشبختی نمی آورد

روان شناسی مثبتْ ادعا می کند شرایط اقتصادی تأثیر کمی بر شادمانی دارند. درعوض، آنچه واقعاً مهم است نگرش ماست. درهرحال، مهم نیست که به ایدۀ «پول شادمانی نمی آورد» چه اندازه دل بسته ایم، زیرا نتایج پژوهش های جدید خلاف این را نشان می دهند.


با پول نمی توان شادمانی خرید

 یکی از بدیهیاتی که به ندرت مورد پرسش واقع شده است. همچنین احتمالِ این بیشتر است که کسانی که هرگز بی پول نبوده اند با اشتیاق از آن استقبال کنند.

یک بار چلسی کلینتون در عین فروتنی به خود چنین بالید:«تلاش زیادی کردم که به پول اهمیت بدهم، اما نتوانستم.» درهرحال، مهم نیست که به این ایده که «پول شادمانی نمی آورد» چه اندازه دل بسته ایم، زیرا نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهند.

پس از روابط عمومی و اجتماعی، وابستگی میان درآمد و خوشبختی یکی از تنومندترین شاخه ها در ادبیات [مرتبط با] شادمانی است. همچنین پژوهشی جدید نشان می دهد که این پیوندِ روان شناختی چه اندازه عمیق است و شرایط اقتصادی ما با چه ظرافتی راه خود را به درون روان های ما باز می کنند.

این پژوهش به ما می گوید که پول نه تنها از ما در برابر استرس های آشکار روزمره حفاظت می کند، بلکه می تواند اساسی ترین نیازهای روان شناختی ما یعنی همان رابطۀ انسانی را بخرد. هرچه درآمدمان بیشتر باشد، احتمال کمتری دارد که تنهایی را تجربه کنیم.

این پژوهش مبتنی بر مجموعه وسیعی از پژوهش ها است که پیامی مشابه می دهند. هرچند آشکارا پولْ تضمینی برای خشنودی نیست و نابهنجاری هایی نیز در داده ها وجود دارد، اما به عنوان قانونی کلی [می توان گفت] هرچه از لحاظ اقتصادی وضع بهتری داشته باشیم، شادمان تریم.


عقیده روانشناسان بر خوشبختی با پول


باوجوداین هنوز حرفهایمان دربارۀ نامرتبط بودن پول با شادمانی را، بارهاوبارها، همچون نوعی لاف زنی دربارۀ مادی گرانبودنمان، تکرار می کنیم. علاوه براین، در سال های اخیر با پیدایش جنبش بسیار پرنفوذ روان شناسی مثبت، اعتبار آکادمیک جدیدی نیز به این ایده اعطا شده است.

روان شناسی مثبت، یعنی مطالعۀ شادمانی و راه های افزایش آن، رشته ای آکادمیک با عمری کمتر از بیست سال، یکی از رشته ها با سریع ترین میزان رشد و از تازه ترین رشته های تأثیرگذار در آمریکاست. با استادان روان شناسی مثبت برای نصیحتِ هرکسی، از سرمایه داران آمریکا گرفته تا دولت بریتانیا، قرارداد بسته شده و این رشتهْ صعنت کاملی از کتاب های خودیاری، مربیگری، درس ها و مشاوره را به وجود آورده است.

از همان ابتدا، شالودۀ فلسفی و بنیادینِ بخش اعظم جنبش روان شناسی مثبتْ این بوده است که شرایط ما (ازجمله شرایط اقتصادی) پیامدهای کمی برای شادمانی ما دارند. درعوض، آنچه واقعاً مهم است نگرش ماست. در این جهان بینی می توانیم با تکنیک های درست و عرق ریزیِ احساسی کافی، «با مثبت اندیشی» راه خود را از دلِ هر بدبختی به بیرون پیدا کنیم.

روان شناسانِ این رشته، اغلب با استفاده از پژوهش های کوچک یا پژوهش هایی با روش شناسی های غلط به عنوان شاهد، بارهاوبارها این ادعا را تکرار کرده اند که «پول از اهمیت حداقلی برای خوشبختی برخوردار است». مارتین سِلیگمن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در کتاب روان شناسیِ مثبتِ تاثیرگذارش، شادمانی اصیل، می نویسد:«افزایش ثروتْ آثار ناچیزی بر شادمانی شخصی دارد.»

دنیل گیلبرت، روان شناس هاروارد، ایده ای مشابه را در سخنرانی تِد بسیار محبوبش، که تاکنون بیش از دوازده میلیون بار دیده شده است، با عنوان «دانش شگفت انگیز شادمانی» بررسی کرد. او از پژوهشی با روش شناسیِ فاجعه بار، که در دهۀ 1970 انجام شده بود، به عنوان شاهد، نقل قول کرد.

این پژوهش حاکی از آن بود که گروهی کوچک از برندگان بخت آزماییْ شادمان تر از گروهی از قربانیان فلج شده تصادفات نبودند. (هرچند گیلبرت بعدها با فروتنی اعتراف کرد که آن پژوهش درواقع حتی چنین چیزی را هم نشان نمی داد.)

اصرار روان شناسی مثبت بر اهمیتِ اندکِ شرایط بر شادمانی ما و نیز تمرکز مستمر بر تلاش فردیْ رنگ وبویی ایدئولوژیک دارد، یعنی گونه ای نئولیبرالیسمِ احساسات است. احتمالاً با درنظرگرفتن تاریخ و حامیان مالی روان شناسی مثبت، این نگرش فلسفیْ تعجب برانگیز نباشد.

تأمین مالیِ بخش بزرگی از پژوهش های آکادمیک روان شناسی مثبت را بنیاد تمپلتن بر عهده گرفته است، گروهی که میلیون ها دلار صرف تأمین بودجۀ اکثر مراکز پژوهشیِ مهم در حوزۀ روان شناسی مثبت در آمریکا کرده است.

بااینکه بنیاد، از لحاظ سیاسی، ظاهری خنثی دارد، بنیان گذار و رئیس آن، تا زمان مرگش در سال گذشته، سِر جان تمپلتن جونیور بوده است. او حامی مالی سیاسیِ گشاده دستی برای جناح راست است که در طول زندگی اش میلیون ها دلار به حزب جمهوری خواه و آرمان های سیاسی گوناگونِ ضددولتی در جناح راست کمک کرده است.

بنیاد تمپلتن از همان ابتدا حوزۀ مسئولیتِ فکریِ روان شناسی مثبت را برای آن مشخص کرد.

این کار با تأمین اعتبارِ پروژه هایی صورت گرفت که به قصد نشان دادن اهمیت تلاشِ فردی برای رسیدن به شادمانی از طریق خوش بینی، تمرین های قدرشناسی و چیزهایی ازاین دست، طراحی شده بودند. ناگفته نماند که همۀ این پروژه ها در شرایطی طراحی شده بودند که اهمیت بافت اجتماعی را نادیده می گرفتند.

استقبال پرشور سرمایه دارانِ آمریکا از روایتِ بی ارتباطیِ پول با شادمانی جای تعجب ندارد. برخی از آن ها جزو بهترین مشتریان جنبش روان شناسی مثبت اند و با اشتیاق، افزایش دستمزد را با «آموزش شادی در محیط کار»، و اتحادیه داری را با «تفکر مثبت» جایگزین کرده اند.

اما این حکایتی خطرناک است. پول مهم است و اکثر ما بسیار کمتر از گذشته پول داریم. برای اکثر کارگران، درآمد واقعی در طول دهه ها به ندرت تغییر کرده و درآمدِ بیشتر از یک چهارم کارگران آمریکایی، به صورت رسمی به عنوان «دستمزدهای روی خط فقر» طبقه بندی شده است. 46

میلیون نفر در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می کنند و حتی طبقۀ متوسطْ درگیر بحران اقتصادی است. نزدیک به نیمی از آمریکایی ها برای تهیۀ چهارصد دلار در شرایط اضطراری به تکاپو می افتند. پول برای خوشبختی ما مسئله ای حاشیه ای نیست، بلکه درست در مرکز و متن آن است.

باید به جای شرمنده بودن از اعتراف به آن، از بالای پشت بام ها فریادش بزنیم، روی درِ یخچال های خود بچسبانیم و به عنوان شعار دعوت به کُنشِ اجتماعی، از آن استفاده کنیم. پولْ شادمانمان می کند! خلاف این را پیش نهادنْ ما را از لحاظ معنوی روشن ضمیر، یا از لحاظ اخلاقی برتر نمی کند، بلکه ما را بی خبر نشان می دهد.

ثابت شد که پول خوشبختی می آورد !

3.517
این مطلب مفید بود ؟125
برگرفته از فرادید -/ح
برچسب : خوشبختی
وبگردی