کلیپ لاک پشت
کلیپ لاک پشت گرسنه که شوخی صاحبش را نمی تواند تحمل کند نشان می دهد که این حیوان بسیار آرام هم می تواند عصبانی و خشمگین شود.

حمله لاک پشت عصبانی گرسنه به دست مرد 

تا به حال هرچه در مورد لاک پشت ها شنیده بودیم همراه با آرامش و خونسردی این حیوان بود اما باید گفت عصبانیت برای لاک پشت هم اتفاق می افتد به خصوص زمانی که مسئله گرسنگی باشد کلیپ لاک پشت عصبانی این را ثابت می کند.
ویدئوی که در کانادا ضبط شده است لحظات جالبی ار عکس العمل یک لاک پشت گرسنه به اذیت های یک مرد را نشان می دهد.
"تاندر بادی" مردی که این ویدئو را ضبط و منتشر کرده است با رساندن غذا به دهان لاکپشت و در لحظه کشیدن آن به نوعی این حیوان شهره به آرامش را عصبانی می کند تا حدی که عکس العمل او به ضرر مرد تمام می شود.

کلیپ حمله لاکپشت گرسنه به دست صاحبش 

 

کلیپ جواب خونین لاکپشت به شوخی صاحبش

3.6132
این مطلب مفید بود ؟9438
منبع : بخش وبگردی نمناک /ن
برچسب : لاک پشت
وبگردی