نمناک یارانه نقدی
یارانه

زمان واریز “یارانه” نقدی شهریور 96


یارانه نقدی شهریور ماه 1396 هفتاد و نهمین مرحله پرداخت یارانه از آغاز هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این خبر زمان واریز و برداشت “یارانه” نقدی شهریور 96 را ملاحظه می فرمائید.