معماری داخلی
آنچه در یک دوره آموزشی معماری داخلی می آموزید

هدف از دوره های تخصصی، پر کردن خلاء بین تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و مهارت های مورد نیاز در بازار کار و همچنین تلاش برای تربیت متخصصین برای بازاری است که نیازهای آن نسبت به سال های گذشته تغییرات زیادی داشته است.