برو به :
مالیات

پرداخت مالیات با فرغون! + عکس

یک تاجر عصبانی مالیات خود را با فرغون به اداره مالیات برد،وی در اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر در آمد،مالیات سالانه خود را به صورت سکه و با فرغون به اداره مالیات پرداخت.