اثر انگشت
زنی که اثر انگشت ندارد ! + عکس

نداشتن اثر انگشت نوعی جهش ژنتیکی شناخته می شود و افرادی که از این سندرم رنج می برند بر روی انگشتان دست خود هیچ خطوطی که به عنوان اثر انگشت ندارند.
مافین و کاپ کیک
فرق اصلی مافین و کاپ کیک چیست؟

بسیاری از افراد دوست دار شیرینی ، مافین و کاپ کیک را با هم اشتباه می گیرند زیرا این دو شیرینی خوشمزه شباهت های زیادی به یکدیگر دارند، آیا می دانید فرق اصلی مافین و کاپ کیک در چیست؟