برو به :
سرماخوردگی

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در سرماخوردگی

سرماخوردگی بیماری شایعی است که سالانه 3تا4 بار به آن دچار می شویم.بسیاری از سرماخوردگی ها ویروسی بوده و مصرف آنتی بیوتیک در این موارد نادرست و آسیب رسان خواهد بود.