دزد ماشین
اگه ماشینتو دزدیدن سه سوته پیداش کن

دیگه لازم نیست گوش به زنگ صدای دزدگیر ماشینت باشی و با کوچکترین صدا از جا بپری.....چرا که رایان در این مقاله از بهترین راه حل برای ناکام گذاشتن سارقان خودرو پرده بر میداره راه حلی که پایان همه ی دغدغه های مالکان خودرو هاست.