نقاط قوت و ضعف هر خودروی بازار را چطور بشناسیم؟
نقاط قوت و ضعف هر خودروی بازار را چطور بشناسیم؟

برای انتخاب هر خودرو با لیست بلند بالایی از آپشن ها و تکنولوژی های مختلف روبرو شویم. این روزها هر خودرو و یا ماشین در هر رنج قیمتی به سیستم های فنی و موتوری پیچیده ای مجهز شده که آشنایی با هر کدام از آن ها بسیار وقت گیر و گاهاً گیج کننده است