برو به :
خواب

اگر انسان نخوابد چه میشود؟ + عکس ترسناک

در اواخر دهه چهل میلادی قرن پیش، گروهی از دانشمندان روس تصمیم گرفتند تا دست به یک آزمایش عجیب و نامتعارف بزنند و آن آزمایش مربوط به بی خوابی انسان ها بود که بسیار وحشتناک است.