برو به :
عقب ماندگی ذهنی

علل عقب ماندگی ذهنی چیست

عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملکرد عمومی هوش که بطور معنی داری پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است که در دوران رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است.
پیتزا فلفلی آتسا

طرز تهیه پیتزا فلفلی آتسا

پیتزا فلفلی آتسا یک پیتزای تند است که از فیله مرغ و سوسیس تهیه می شود.این پیتزا برای 3 نفر در نظر گرفته شده و برای هر نفر حدود 200 کالری دارد.