رولت هندوانه
شیرینی پزی با رولت + دستور تهیه رولت هنداونه

درست کردن این رولت شاید در نگاه اول کمی سخت به نظر برسد، اما ما با مواد و دستور تهیه ساده ای که برای شما آماده کرده ایم ، میتوانید با کمی دقت در اندازه مواد و ترتیب آنها، به راحتی رولت را تهیه کرده و از عزیزانتان در شب یلدا پذیرایی کنید.