دیگران چه می خوانند..؟
جراحی صورت

جراحی صورت زن جوان با نور گوشی موبایل ! + عکس

جراحی صورت به خصوص زمانی که برای ترمیم و به نوعی زیبایی باشد نیاز به نور قوی بیمارستانی دارد ، ویدئوی پربازدید از جریان جراحی حساس روی صورت یک زن خلاف آن را ثابت کرد.