واژگونی اتوبوس

واژگونی مرگبار اتوبوس در رفسنجان


رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان از واژگونی یکدستگاه اتوبوس در جاده رفسنجان به انار در استان کرمان خبر داد.