نمناک جالب و خواندنی
طرح ترافیک در تهران

طرح ترافیک در تهران چگونه ایجاد شد؟


جالب است بدانید طرح ترافیک در تهران قدمت 150 ساله دارد، این طرح نخستین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه میدان ارگ به اجرا درآمد.