برو به :
نمناک فال روزانه

فال روزانه و یا طالع بینی روزانه چیست ؟

فال و یا طالع بینی از قدیمی ترین علوم میباشد که بمانند علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و یا گیاه شناسی نمی باشد و بر اساس منطق و مشاهده و یا حس تایید و یا رد نمی شود

باید بدانید که فال روزانه و از این قبیل فال ها فقط برای سرگرمی می باشد و نباید اساس و مبنای روز و کارها و رفتارهایمان را با توجه به آن پی ریزی نماییم

فال روزانه

فال روزانه و پیش بینی برای اتفاقات روزانه بر اساس ماه تولد و سیاره شخص

فال روزانه بر اساس ماه تولد و سیاره ی مربوط به شخص که همان سیاره ماه تولد میباشد پیش بینی میشود بیشتر این حدسیات و پیش بینی ها چینی بوده و این علوم بیشتر مخصوص این سرزمین کهن میباشد.

فال روزانه بر اساس تاریخ و بر مبنای ماه تولد

در ادامه می توانید با کلیک کردن بر روی روز مد نظرتان فال روزانه برای آن تاریخ را مشاهده کنید.

به دیگران پیشنهاد کنید .
این مطلب مفید بود ؟ 3078 832
3.93910
فال روزانه

فال روز پنج شنبه 18 آذر 1395


برای آگاه شدن از وقایع مهم پیش روی خودتان در روز پنجشنبه 18 آذر 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز چهارشنبه 17 آذر 1395


برای آگاه شدن از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز سه شنبه 16 آذر 1395


برای آگاهی از اتفاقات جالب پیش روی خودتان در روز سه شنبه 16 آذر 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز دوشنبه 15 آذر 1395


اتفاقات مهم و جذاب پیش روی خودتان در روز دوشنبه 15 آذر ماه 1395 را قبل از وقوع در فال روزانه سایت نمناک بخوانید و از آن آگاه شوید.
فال روزانه

فال روز یکشنبه 14 آذر 1395


برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز یکشنبه 14 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز شنبه 13 آذر 1395


برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز شنبه 13 آذر 95 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز جمعه 12 آذر 1395


برای آگاه شدن از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز جمعه 12 آذر 95 فال روزانه سایت نمناک را که متناسب با ماه تولدتان می باشد مطالعه کنید.
فال روزانه

فال روز پنج شنبه 11 آذر 1395


برای اطلاع از اتفاقات جالب و مهم پیش روی خود در روز پنج شنبه 11 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز چهارشنبه 10 آذر 1395


برای آگاه شدن از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز چهارشنبه 10 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز سه شنبه 9 آذر 1395


برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز سه شنبه 9 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز دوشنبه 8 آذر 1395


برای آگاهی از اتفاقات مهم و جالب پیش روی خودتان در روز دوشنبه 8 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز یکشنبه 7 آذر 1395


برای آگاهی از وقایع پیش روی خود در روز یکشنبه 7 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز شنبه 6 آذر 1395


برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز شنبه 6 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز جمعه 5 آذر 1395


برای آگاه شدن از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز جمعه 5 آذر ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز پنج شنبه 4 آذر 1395


برای آنکه از اتفاقات جالب و مهم پیش روی خودتان در روز پنج شنبه 4 اذر ماه 1395 آگاه شوید فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.