کیف مدرسه

بیدار شدن مدرسه
بیدار شدن مدرسه یکی از مشکلات مادران و فرزندان است زیرا اکثر بچه ها نمی توانند صبح زود بیدار شوند وبرای مدرسه تاخیر می کنند.
ویژگیهای کیف مدرسه

ویژگی های یک کیف مدرسه خوب چیست ؟

زمان مطالعه : 7 دقیقه
بهترین کیف برای مدرسه کوله پشتی است اما این کوله باید ویژگیهایی داشته باشد تا هم سلامت کودک حفظ شود و هم عمر مفید کیف بالا برود.
رفتن به مدرسه

آماده کردن کودک برای رفتن به مدرسه بعد تعطیلات

زمان مطالعه : 9 دقیقه
بازگشایی مدارس نزدیک است و والدین باید برای رفتن کودکان به مدرسه کارهایی را برای آمادگی دانش آموزان انجام دهند.