شنا

برگشت کرال سینه
برگشت کرال سینه هم قسمتی از شنای کرال سینه است که در ابتدا کمی مشکل به نظر می رسد. اما با تمرین و ممارست این برگشت بسیار آسان خواهد شد.
استارت کرال پشت در شنا

چگونه استارت کرال پشت را در شنا انجام دهیم ؟

زمان مطالعه : 3 دقیقه
شنا یک ورزش مفرح و بسیار شادی آور است که انواع مختلفی دارد یکی از این شناها کرال پشت می باشد، کرال پشت را به سادگی می توان یاد گرفت چون صورت همیشه خارج از آب قرار دارد و دم و بازدم به آسانی انجام پذیراست.
شنا کردن

بیماری های ناشی از شنا در استخر

زمان مطالعه : 2 دقیقه
شنا یکی از ورزش های فرح بخشی است که طرفداران زیادی دارد اما برای اینکه این ورزش آبی برایتان بیماری هایی را به بار نیاورد باید نکاتی را دانسته و رعایت کنید.
صفحه 2 از 2