تاریخ تولد بازیگران

الیکا عبدالرزاقی

تولد چهره های مشهور ایرانی در 18 مرداد + تصاویر

تاریخ انتشار : 18 مرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 18 مرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
امیررضا دلاوری

تولد چهره های مشهور ایرانی در 17 مرداد+تصاویر

تاریخ انتشار : 17 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 17 مرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
علیرضا بذر افشان

تولد چهره های مشهور ایرانی در 15 مرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 15 مرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
محمدرضا تخت کشیان

چهره های مشهور ایرانی متولد 13 مرداد + عکس

تاریخ انتشار : 13 مرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 13 مرداد همزمان با سالروز تولد یکی از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از او می پردازیم.
حمید ترابیان

تولد چهره های مشهور ایرانی در 11 مرداد + عکس

تاریخ انتشار : 11 مرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 11 مرداد همزمان با سالروز تولد داریوش آشوری و حمید ترابیان از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.
امیر آقایی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 10 مرداد+عکس

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 10 مرداد همزمان با سالروز تولد مهدی امینی خواه، هاشم روحانی، امیر آقایی و سالروز درگذشت پرویز صبری از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
محمد نوری

درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 9 مرداد + عکس

تاریخ انتشار : 9 مرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 9 مرداد سالروز درگذشت محمد نوری و هادی اسلامی از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
حافظ ناظری

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 8 مرداد +تصاویر

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 8 مرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
محمدرضا غفاری

تولد چهره های مشهور ایرانی در 6 مرداد + تصاویر

تاریخ انتشار : 6 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 6 مرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی از جمله اکرم محمدی ، حسن جوهرچی ،جواد رضویان و محمدرضا غفاری است که در ادامه شما را با آنها آشنا میکنیم.
نیما رئیسی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 3 مرداد + تصاویر

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 3 مرداد سالروز تولد نیما رئیسی و سامان جلیلی و سالروز درگذشت محمود استاد محمد از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.
پگاه آهنگرانی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 2 مرداد + تصاویر

تاریخ انتشار : 2 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 2 مرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.
فریبا متخصص

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 1 مرداد +تصاویر

تاریخ انتشار : 1 مرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 1 مرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
سامی یوسف

چهره های مشهور ایرانی متولد 30 تیر + عکس

تاریخ انتشار : 30 تیر 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 30 تیر همزمان با سالروز تولد سامی یوسف یکی از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر او می پردازیم.
مانی حقیقی

تولد چهره های مشهور ایرانی در 25 تیر + تصاویر

تاریخ انتشار : 25 تیر 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 25 تیر همزمان با سالروز تولد داوود رشیدی ،مانی حقیقی، احمد قدکچیان و حسین سحرخیز از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
عطا صفرپور

تولد چهره های مشهور ایرانی در 24 تیر + تصاویر

تاریخ انتشار : 24 تیر 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 24 تیر همزمان با سالروز تولد عطا صفرپور از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با او آشنا میکنیم.
صفحه 1 از 21