تاریخ تولد بازیگران

مرضیه برومند
امروز 17 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت دو تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
کمند امیرسلیمانی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 16 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 16 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
مهران رنجبر

چهره های مشهور ایرانی متولد 15 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 15 خرداد همزمان با سالروز تولد مهران رنجبر از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از او آشنا میکنیم.
هانیه توسلی

چهره های مشهور ایرانی متولد 14 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 14 خرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
اسماعیل شنگله

چهره های مشهور ایرانی متولد 13 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 13 خرداد همزمان با سالروز تولد اسماعیل شنگله از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از او آشنا میکنیم.
پروین سلیمانی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 12 خرداد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 12 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
محمدرضا علیمردانی

چهره های مشهور ایرانی متولد 11 خرداد + عکس

تاریخ انتشار : 11 خرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 11 خرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
احمد مهران فر

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 10 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 10 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
محمد صادقی

چهره های مشهور ایرانی متولد 9 خرداد + عکس

تاریخ انتشار : 9 خرداد 1399زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 9 خرداد همزمان با سالروز تولد محمد صادقی از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از او آشنا میکنیم.
امیر نادری

چهره های مشهور ایرانی متولد 7 خرداد +عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 7 خرداد همزمان با سالروز تولد امیر نادری از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از این هنرمند کشورمان آشنا میکنیم.
بهرام افشاری

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 6 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 6 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
تینا آخوندتبار

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 5 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 5 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
محمد کاسبی

چهره های مشهور ایرانی متولد 4 خرداد +عکس

تاریخ انتشار : 4 خرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 4 خرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
مجید جعفری

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 3 خرداد + عکس

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 3 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
حسن شکوهی

چهره های مشهور ایرانی متولد 2 خرداد + عکس

تاریخ انتشار : 2 خرداد 1399زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 2 خرداد همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی از جمله حسن شکوهی ،حمیدرضا آذرنگ و فریدون رهنما است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.
صفحه 1 از 21