حنابندان

حنابندان

مراسم حنابندان در ایران

زمان مطالعه : 4 دقیقه
بعد از مراسم نامزدی و پیش از برگزاری جشن ازدواج مراسمی برگزار می شود که از آن تحت عنوان حنابندان یاد می شود.