جهنم

درب های بهشت و جهنم

روی درب های بهشت چه نوشته شده؟

زمان مطالعه : 8 دقیقه
در آیات و روایات بسیاری در مورد درب های بهشت و جهنم صحبت شده است. اما بهشت و جهنم چند درب دارد و روی آنها چه چیزی نوشته شده است؟ و هر کدام از درب ها مخصوص چه افرادی است؟
میوه عجیب

میوه بهشت با بوی جهنم ! + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
دوریان مزه ی مقبول و خوشمزه ای دارد و بافت آن مانند کره نرم است, اما در مقابل بسیار بوی مشمئز کننده ای دارد.
افراد جهنمی

این افراد جهنمی هرگز به بهشت نمی روند!

زمان مطالعه : 3 دقیقه
توصیه های قرآن ما را از ارتکاب برخی از گناهان به جد منع کرده است. گناهانی که شاید بسیاری از افراد به خصوص جوانان بدون توجه مرتکب آن می شوند و در زمره افراد جهنمی قرار می گیرند که هرگز به بهشت نمی روند.
جهنم

نفر اول “جهنم” چه کسانی می باشند؟

زمان مطالعه : 3 دقیقه
به جهنم و عذاب جهنمیان در فرمایشات پیشوایان و احادیث معصومین اشارات بسیاری شده است و طبق این مطالب سخت ترین عذاب جهنم و یا به اصطلاح نفرات اول “جهنم” نیز مشخص شده است.