مختار ثقفی

مختار ثقفی

مختار ثقفی که بود و چه کرد ؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
مختار ثقفی یا همان ابواسحاق بعد از واقعه عاشورا شروع به خونخواهی امام حسین علیه السلام کرد که به قیام مختار معروف است و مهم ترین دستاورد مختار محسوب می شود.
مختار ثقفی

مهمترین زوایای زندگی مختار ثقفی

زمان مطالعه : 6 دقیقه
مختار ثقفی یکی از شخصیت های بزرگی که در تاریخ اسلام باعث عبرت و افتخار مسلمانان می باشد. مختار باشخصیت والای خود دارای ارج و قرب زیادی در میان خانواده امام حسین (ع) بود.