کاهش عقل

درمان زوال عقل
زوال عقل به علت افسردگی و کمبود ویتامین رخ می دهد و برای درمان زوال عقل از مدیتیشن و مریم گلی استفاده کنید و همچنین یادگیری مهارت جدید می تواند تاثیر گذار باشد.
زوال عقل

معجزه دانستن دو زبان در پیشگیری از زوال عقل

زمان مطالعه : 2 دقیقه
زوال عقل و یا دمانس بیماری شایع در افراد مسن است که عوامل مختلفی در پیدایش آن وجود دارد. از این بیماری که با از دست دادن حافظه همراه است را می توان با چند روش جلوگیری کرده و احتمال بروز آن را کاهش داد.
رشد عقلانی و عاطفی

رشد و پرورش عقلانی و عاطفی نوجوانان

زمان مطالعه : 4 دقیقه
نوجوانان همزمان با رشد و دگرگونی های بدنی مهارت های مختلفی در زمینه ی عقلی ، ادراکی و... کسب می کنند و به گسترش ذوق و لطافت روحی می پردازند.
زوال عقل

رابطه سرگیجه و زوال عقل در سالمندان

زمان مطالعه : 2 دقیقه
به گفته محققان افراد سالمندی که بعد از به سرعت بلندشدن و ایستادن احساس سرگیجه شدید کرده و سرشان را می گیرند بسیار در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند.
سن بیولوژیک

غذایی که موجب پیری و زوال عقل می شود

زمان مطالعه : 2 دقیقه
افزایش سن بیولوژیک رابطه ای نزدیک با بروز پیری و زوال عقل دارد پس با دقت در تغذیه تا حد امکان از بروز پیری زودرس و بالارفتن سن بیولوژیکی در خود جلوگیری کنید.
کاهش عقل

عملی که موجب کاهش عقل انسان می شود

زمان مطالعه : 5 دقیقه
در میان فرمایشات قرآن و معصومین (ع) رفتار و عملی به عنوان عامل کاهش عقل و درایت انسان معرفی می شود. عملی که تمام انسان های امروزی آن را عادت گونه انجام می دهند.