رنگ درمانی

رنگ درمانی
رنگ درمانی یا کروموتراپی یکی از روش های علمی است که با استفاده از رنگ ها بسیاری از بیماری های روحی و روانی را درمان می کنند.
تاثیر رنگها

محل کار این رنگی همه را عاشق کار می کند

زمان مطالعه : 5 دقیقه
رنگ ها تاثیر روانشناسی زیادی بر روند کاری کارمندان در محل کار دارند.آشنایی بیشتر با طیف رنگ ها و نوع تاثیر آنها می تواند در نحوه عملکرد کارمندان تاثیر بسیاری داشته باشد
تاثیر رنگها بر انسان

تاثیر رنگها بر انسان ؛ کدام یک رنگ شماست؟

زمان مطالعه : 3 دقیقه
چقدر با بحث روانشناسی رنگها آشنا هستید ؟ می دانید تاثیر رنگها بر انسان بسیار بیشتر از حد تصور شماست ؟ می دانید کدام رنگها روی تصمیمات و افکارتان اثر می گذارند ؟
رنگ درمانی

با رنگ درمانی در خانه روان تان را شاد کنید

زمان مطالعه : 3 دقیقه
رنگ ها تاثیر شگفت انگیزی در روحیه شما میگذارند و میتوانند استرس را از شما دور کنند, با رنگ درمانی در خانه روحیه و روان تان را شاد کنید.