افراد بدقول

بدقولی والدین
پدر و مادرها باید در زمان قول دادن به کودکشان به خوبی فکر کنند زیرا بدقولی و زیرقول زدن والدین آسیب ها و اثرات منفی در زندگی فرزندشان دارد.
شخصیت انسانهای بدقول

بدقول ها چگونه شخصیتی دارند؟

زمان مطالعه : 12 دقیقه
ارزش قائل نشدن برای دیگران از ویژگی های شخصیت انسانهای بدقول است و نحوه صحیح برخورد با این افراد رفتار متقابل می باشد.
بدقولی مردان

علت بدقولی برخی مردان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برخی از غذاهایی که همسرتان به آنها علاقه بیشتری داشته و ترجیح می دهند بیشتر مواقع از آنها میل کنند ارتباط زیادب با بدقولی کردن مردان داشته و می تواند آینده اجتماعی و مسیر پیشرفت وی را با مشکل مواجه کند.