دیگران چه می خوانند..؟
نمناک اخبار

فرهنگ و هنر

شکیرا

شکیرا همسر پیکه زندانی می شود!


اخبار جدید در ستون سلبریتی ها امروز نام شکیرا را با تیتر متفاوتی منتشر کرده بود و گزارشی از زندانی شدن و جریمه سنگین داشت.