نمناک اخبار

فرهنگ و هنر

آن ماری سلامه

حاشیه های بازیگر لبنانی سریال حوالی پاییز چیست؟


آن ماری سلامه بازیگر لبنانی سریال حوالی پاییز ساخته حسین نمازی این روزها با حواشی بسیاری روبرو بوده است. از انتشار فیلم رقص وی تا فیلم تعرض به او در فضای مجازی که جنجالی شده است. در ادامه واکنش تهیه کننده این سریال را به این حواشی می خوانید.