برو به :
انتخابات

مدارک لازم برای رای دادن در انتخابات سال 96


56 میلیون و 410 هزارو 234 نفری که روز جمعه به شعب اخذ رای مراجعه می کنند در صورتیکه واجد شرایط مندرج در ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 25 قانون انتخابات شورا ها باشند، به صرف داشتن شناسنامه و دانستن کد ملی خود می توانند رای دهند.