برو به :
حادثه ساختمان پلاسکو

واکنش رئیس جمهور به حادثه ساختمان پلاسکو


در پی حادثه ی تلخ آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکوی تهران آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهوری دستوری مبنی بر پیگیری و رسیدگی هر چه سریعتر به آسیب دیدگان ابلاغ کرد.