دیگران چه می خوانند..؟
رغد دختر صدام

ادعای عجیب و افشاگری دختر صدام


دختر بزرگ صدام حسین مدعی شد که در دولت پدرش هیچ گونه منصبی نداشته است و از سال 2003 که از کشور خارج شده دیگر به عراق بازنگشته است.
مجلس شورای اسلامی

خبر های خوش مجلس برای معلولین


لایحه حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون را مکلف به ایجاد صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش کرد.
علی ربیعی

استراتژی دولت در یارانه نقدی سال 97


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ نیازمندی از شمول دریافت یارانه نقدی خارج نمی شود، حتی اگر تحت پوشش نهاد حمایتی نباشد، گفت: استراتژی ما افزایش یارانه نقدی نیازمندان است.