دیگران چه می خوانند..؟
نمناک تکنولوژی

تبلت و موبایل

موبایل‌

آیاشما هم به ترس دور ماندن از موبایلتان مبتلا هستید؟


اگر می بینید در طول روز نمی توانید بیش از 150 سانتی متر از موبایلتان فاصله بگیرید احتمالا دچار بیماری “نوموفوبیا” شده اید که این باعث می شود آرام آرام وقتی از گوشی تان فاصله می گیرید استرس شدید به شما دست می دهد و تمرکز ندارید .