نمناک سرگرمی

آیا میدانید

زعفران

چرا زعفران گران است؟ حقایقی جالب در مورد طلای سرخ


باید بدانید زعفران به جز ایران در مراکش، اسپانیا، ایتالیا، هلند، افغانستان، هند و حتی در آمریکا رشد می کند اما آیا تابحال به دلیل گران بودن این طلای سرخ فکر کرده اید؟با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را دریابید.
صداهای مرموز

شهر تائوس منبع صداهای مرموز و ترسناک!


صداهای مرموز فقط مخصوص شهر تائوس نیست چندین شهر دیگر هم در سراسر دنیا هستند که در آن ها این صداهای عجیب شنیده می شود و منبع آن ها هم هنوز ناشناخته مانده است.