نمناک سرگرمی

آیا میدانید

استیون هاوکینگ

9 راز باورنکردنی از زندگی استیون هاوکینگ


پروفسور استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهورو نابغه ایی بود که راز های عجیبی در دل زندگی اش نهفته بود ،فیزیکدان معلولی که با تمام دستاوردهایی که در حوزه علم فیزیک داشته، موفق نشده جایزه نوبل را کسب کند.