نمناک سرگرمی

آیا میدانید

شادترین کشورهای دنیا

شادترین کشورهای دنیا در سال 2018


قطعا برای داشتن مردمی شاد باید کشور و دولت امکانات خاصی را برای مردم فراهم کرده باشد تا مردم در آسایش باشند و از زندگیشان لذت ببرند.
رنگ کره مریخ

چرا کره مریخ به رنگ قرمز است؟ + عکس


علت رنگ قرمز کره مریخ وجود یک صخره نرم بر روی سطح کره مریخ است ،که دانشمندان ادعا می کنند ،فرسایش و ساییده شدن آن موجب قرمز شدن سطح کره مریخ می شود.