نمناک اطلاعات دارویی
توبرامایسین

کاربرد داروی توبرامایسین و عوارضش


توبرامایسین یک داروی آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که از طریق پوست جذب و از طریق کلیه دفع می شود که مصرف آن عوارضی مانند مشکلات گوش را به همراه دارد.