برو به :
نمناک حسن روحانی
این مطلب مفید بود ؟ 22 7
3.829
روحانی

روحانی استقلالی است یا پرسپولیسی؟


همه دوست دارند بدانند حسن روحانی طرفدار چه تیمی است و شایعاتی درمورد استقلالی و پرسپولیسی بودن او وجود دارد که کامیابی نیا با او گفتگو وشوخی میکند.