تزریق آمپول
احکام تزریق آمپول و داروهای تقویتی و درمانی در ماه مبارک رمضان و زمان روزه داری از منظر مراجع عظام تقلید منتشر می شود.

تزریق آمپول برای روزه دار درماه رمضان چگونه است ؟

برای کسی که در ماه مرضان روزه داری میکند تزریق آمپول چه حکمی دارد؟

بررسی روشهای درمانی چون تزریق آمپول برای روزه دار می تواند برای روزه داران سوال بر انگیز باشد، مراجع با تزریق درمانی مخالفتی ندارند اما در رابطه با تزریقهای مغذی و مقوی که مانند غذا بوده و مستقیم وارد خون می شوند دیدگاههای مختلفی وجود دارد.

 

آیت الله خامنه ای:

سؤال:زدن واکسن هپاتیت وقتی که روزه هستیم چه حکمی دارد؟ آیا روزه را باطل می کند؟

جواب:اگر تزریق به عضله باشد، مانع ندارد.

سؤال:نظر شریف جناب عالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه داران در ماه مبارک رمضان، چیست؟

جواب:احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول های مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود و نیز انواع سرم ها خودداری کند، لکن آمپول های دارویی که در عضله تزریق می شود و نیز آمپول هایی که برای بی حسّ کردن به کار می رود، مانعی ندارد.

سؤال:حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟

جواب:بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خودداری کند؛ خواه جنبه غذایی و تقویتی داشته باشد، یا جنبه دوایی و مانند آن.


تزریق آمپول وسرم برای روزه دار

تزریق داروی تقویتی و درمانی برای روزه دار

آیت الله مکارم شیرازی:

سؤال:آیا تزریق آمپول هایی که جهت بی حسی، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار می رود، در صورتی که هیچ خاصیّتی جهت جواب:رساندن ویتامین یا موّاد غذایی به بدن نداشته باشد، روزه را باطل می کند؟

جواب:تمام تزریقات دارویی و تقویتی و بی حسّی و واکسن هر گاه در عضله باشد برای روزه دار اشکال ندارد، ولی از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.

سؤال:حکم روزه بیمارانی که از دارو استفاده می کنند، در فروض زیر چیست؟

الف) تزریق آمپول یا سرم از طریق رگ انجام می شود و دارو:

1. فقط جنبه تقویتی داشته باشد.
2. جنبه درمانی و تقویتی داشته باشد.
3. جنبه غیر تقویتی داشته باشد.

جواب:تمام تزریقات مذکور برای روزه دار اشکال دارد؛ ولی تزریق در عضله مانعی ندارد.

آیت الله سیستانی:

پرسش:سرم و یا آمپول خوراکی که از رگ تزریق می شود روزه را باطل می کند؟ اعم از این که مریض ناچار باشد و یا نباشد؟

پاسخ:در هر دو صورت روزه را باطل نمی کند.

تزریق آمپول برای روزه دار چه حکمی دارد؟

3.614
این مطلب مفید بود ؟104
برگرفته از برترین ها/ر
وبگردی