زمان واقعی حکاکی شرف الشمس

کد مطلب : 56397زمان مطالعه : 6 دقیقه
این سوال ذهن خیلی از مسلمانان را مشغول کرده است و هیچ منبع علمی برای آن نیست و هر وبسایت و منبعی یک ساعت خاصی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند . شاید شما شنیده باشید که از 11 صبح تا 11 شب هست اما این زمان کاملا اشتباه است .

زمان واقعی حکاکی شرف الشمس چه زمانی هست ؟

 این سؤال ذهن خیلی از مسلمانان را مشغول کرده است و هیچ منبع علمی برای آن نیست و هر وبسایت و منبعی یک ساعت خاصی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند. شاید شما شنیده باشید که از 11 صبح تا 11 شب هست اما این زمان کاملا اشتباه است.

در این مقاله ما سعی میکنیم با الفاظی ساده برای شما توضیح دهیم که شرف الشمس کی هست و چرا و این سؤال را یک بار برای همیشه از ذهنتان پاک کنیم.

 

به گزارش  سایت شرف الشمس زمان حکاکی شرف الشمس 1397 از نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه تا بیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه میباشد

محاسبه علمی روز شرف الشمس:

هر سال شمسی تشکیل شده از دوازده برج شمسی است که هر برج شمسی به میانگین سی قوس شمسی تقسیم میگردد که در اصطلاح عامیانه به برج شمسی ماه گفته میشود و به قوس شمسی روز که این اصطلاح ها نادرست است چون کلمه ماه مبنای اندازه گیری ماه قمری هست که معیار ان چرخش ماه به دور زمین است نه زمین به دور خورشید و کلمه روز هم معیار اندازه گیری صحیح نمیباشد زیرا مبنای سال ها و زمان های نجومی کل کره زمین میباشد و نه فقط کشور ایران زیرا وقتی در کشور ایران روز است در ان طرف کره زمین شب هست و معیار قوس خورشیدی چرخش کل کره زمین هست برای همین سال در ساعات متفاوتی تحویل میگردد.

هر قوس خورشیدی 24 ساعت قرارداد شده ولی 24 ساعت کامل نیست و در واقع 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه میباشد که با این حساب هر روز 3 دقیقه و 57 ثانیه کم میاورد و به عبارتی هر 4 سال یک روز کم می اورد و ان سال را سال کبیسه نام گزاری میکنند و یک روز به ان سال اضافه میشود

همان طور که میدانید در کتاب شیخ بهایی برای نوشتن دعای شرف الشمس زمانی که روایت شده قوس 19 برج حمل است

در جدول زیر زمان هر قوس را آورده ایم

قوستاریخزمان ورودزمان خروج
اول برج حمل1/1/1397یک فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و10 ثانیهدو فروردین ساعت 18 و 26 دقیقه و13 ثانیه
دوم برج حمل2/1/1397دو فروردین ساعت 18 و 26 دقیقه و13 ثانیهسه فروردین ساعت 18 و 22 دقیقه و 16 ثانیه
سوم برج حمل3/1/1397سه فروردین ساعت 18 و 22 دقیقه و 16 ثانیهچهار فروردین ساعت 18 و 18 دقیقه و 19 ثانیه
چهارم برج حمل4/1/1397چهار فروردین ساعت 18 و 18 دقیقه و 19 ثانیهپنج فروردین ساعت 18 و 14 دقیقه و 22 ثانیه
پنجم برج حمل5/1/1397پنج فروردین ساعت 18 و 14 دقیقه و 22 ثانیهشش فروردین ساعت 18 و 10 دقیقه و 25 ثانیه
ششم برج حمل6/1/1397شش فروردین ساعت 18 و 10 دقیقه و 25 ثانیههفت فروردین ساعت 18 و 6 دقیقه و 28 ثانیه
هفتم برج حمل7/1/1397هفت فروردین ساعت 18 و 6 دقیقه و 28 ثانیههشت فروردین ساعت 18 و 2 دقیقه و 31 ثانیه
هشتم برج حمل8/1/1397هشت فروردین ساعت 18 و 2 دقیقه و 31 ثانیهنه فروردین ساعت 17 و 58 دقیقه و 34 ثانیه
نهم برج حمل9/1/1397نه فروردین ساعت 17 و 58 دقیقه و 34 ثانیهده فروردین ساعت 17 و 54 دقیقه و 37 ثانیه
دهم برج حمل10/1/1397ده فروردین ساعت 17 و 54 دقیقه و 37 ثانیهیازده فروردین ساعت 17 و 50 دقیقه و 40 ثانیه
یازدهم برج حمل11/1/1397یازده فروردین ساعت 17 و 50 دقیقه و 40 ثانیهدوازده فروردین ساعت 17 و 46 دقیقه و 43 ثانیه
دوازدهم برج حمل12/1/1397دوازده فروردین ساعت 17 و 46 دقیقه و 43 ثانیهسیزده فروردین ساعت 17 و 42 دقیقه و 46 ثانیه
سیزدهم برج حمل13/1/1397سیزده فروردین ساعت 17 و 42 دقیقه و 46 ثانیهچهارده فروردین ساعت 17 و 38 دقیقه و 49 ثانیه
چهاردهم برج حمل14/1/1397چهارده فروردین ساعت 17 و 38 دقیقه و 49 ثانیهپانزده فروردین ساعت 17 و 34 دقیقه و 52 ثانیه
پانزدهم برج حمل15/1/1397پانزده فروردین ساعت 17 و 34 دقیقه و 52 ثانیهشانزده فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و 55 ثانیه
شانزدهم برج حمل16/1/1397شانزده فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و 55 ثانیههفده فروردین ساعت 17 و 26 دقیقه و 58 ثانیه
هفدهم برج حمل17/1/1397هفده فروردین ساعت 17 و 26 دقیقه و 58 ثانیههجده فروردین ساعت 17 و 23 دقیقه و 1 ثانیه
هجدهم برج حمل18/1/1397هجده فروردین ساعت 17 و 23 دقیقه و 1 ثانیهنوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه
نوزدهم برج حمل19/1/1397نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیهبیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه

حال میتوانید با اطمینان دعای شرف الشمس خود را در تاریخ 19فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه تا 20 فروردین ساعت بیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه حکاکی کنید

فرق برج و صورت فلکی

صورت فلکی : به مجموعه ای از کواکب نزدیک به هم گفته میشود که با خطوطی فرضی بهم وصل شده و شکل خاصی را به‌وجود می آورند و به نام همان شکل هم نامیده میشود

برج فلکی : هر سال کره زمین یک دور کامل به دور خورشید میگردد این گردش به دوازده قسمت تقسیم میگردد که ماههای ما را به وجود میاورد که از نظر شمارش نجومی به شرح زیر اس

 1. برج حمل : (قوچ) قوچ – بره – گوسفند – گوسپند
 2. برج ثور : (گاو نر) گاو – گاو نر
 3. برج جوزا :(دوپیکر) دوپیکر – توأمان – زُروان
 4. برج سرطان : (خرچنگ) خرچنگ – چنگار
 5. برج اسد : (شیر) شیر یا شیر بزرگ – اسد اکبر – شیراختر
 6. برج سنبله : (خوشه) خوشه – دوشیزه – عذرا – آناهیتا
 7. برج میزان : (ترازو) ترازو
 8. برج عقرب : (کژدم) کژدم – گژدم
 9. برج قوس : (کمان) کمان – کماندار – کمانگیر – آرش – آرش کمانگیر – رامی – نیماسپ
 10. برج جدی : (بزغالهٔ نر) بزغاله – بز – بز دریایی – کُریشک
 11. برج دلو : (آب کش) آب کش – آبریز – بُرز – ساکب الماء
 12. برج حوت : (ماهی) ماهی یا دوماهی – سمکهالشمالیه

دلیل این نام گزاری این بوده که در قدیم هر کدام از بروج بر صورت آسمانی آن برج منطبق بوده، یعنی در برج حمل شما صورت حمل را هم نیز در آسمان میتوانستید مشاهده کنید ولی همان طوری که میدانید خورشید هم در کهکشان راه شیری در گردش است و در حال حاضر صورت حمل دیگر بر برج حمل منطبق نیست

اشتباهی که من به دفعات دیده ام این بوده که بعضی افراد صورت فلکی را با برج فلکی قاطی میکنند

باید بدانید که دستوری که از شرف الشمس رسیده این است که در قوس 19 برج حمل حکاکی شود نه در صورت فلکی حمل، پس حواستون جمع باشه اگر با این شبهه مواجه شدید بدانید چطور جواب بدید برای درک بهتر فرق بین صورت فلکی و برج فلکی میتوانید مقاله کاملی که در این باره تهیه شده است از سایت silver95.com بخوانید

در جدول زیر نام برج ها به همراه ماه معادل در سال خورشیدی آمده است، ستون تاریخهای نجومی روزهایی را مشخص می کند که خورشید به‌طور میانگین در داخل هر برج قرار می گیرد

 

برجنمادِ

 

برج

نام لاتینماه های

 

خورشیدی

طول زمانی

 

[1]d:h:m

ساعت حلولتاریخ های اعتدالی

 

(خورشیدی)[2]

تاریخ های اعتدالی

 

(در بیشتر سال ها)

تاریخ های نجومی

 

(میلادی سال 2011)[3]

حَمَلAriesفروردین30:11:0017 و 19 دقیقه 1 فروردین(مبدا)1 فروردین – 31 فروردین21 مارس – 20 آوریل15 آوریل – 15 مه
ثورTaurusاردیبهشت30:23:0610:58 روز 31 فروردین1اردیبهشت-31اردیبهشت21 آوریل – 21 مه16 مه – 15 ژوئن
جوزاGeminiخرداد31:07:5410:03 روز 31 اردیبهشت1 خرداد – 31 خرداد22 مه – 21 ژوئن16 ژوئن – 15 ژوئیه
سرطانCancerتیر31:10:5217:56 روز 31 خرداد1 تیر – 31 تیر22 ژوئن – 22 ژوئیه16 ژوئیه – 15 اوت
اسدLeoمرداد31:07:0504:49 روز 1 مرداد1 مرداد – 31 مرداد23 ژوئیه – 22 اوت16 اوت – 15 سپتامبر
سنبلهVirgoشهریور30:21:4011:56 روز 1 شهریور1 شهریور – 1 مهر23 اوت – 23 سپتامبر16 سپتامبر – 15 اکتبر
میزانLibraمهر30:09:2309:37 روز 1 مهر2 مهر – 1 آبان24 سپتامبر – 23 اکتبر16 اکتبر – 15 نوامبر
عقربScorpiusآبان29:21:3619:03 روز 1 آبان2 آبان – 1 آذر24 اکتبر – 22 نوامبر16 نوامبر – 15 دسامبر
قوسSagittariusآذر29:13:2016:42 روز 1 آذر2 آذر – 30 آذر23 نوامبر – 21 دسامبر16 دسامبر – 14 ژانویه
جدیCapricornusدی29:10:3906:06 روز 1 دی1 دی – 30 دی22 دسامبر – 20 ژانویه15 ژانویه – 14 فوریه
دلوAquariusبهمن29:14:0816:44 روز 30 دی1 بهمن – 30 بهمن21 ژانویه – 19 فوریه15 فوریه – 14 مارس
حوتPiscesاسفند29:22:5806:52 روز 30 بهمن1 اسفند – 29 اسفند20 فوریه – 20 مارس15 مارس – 14 آوریل

 

سفارش لوح کبیر شرف الشمس

نگارش دعای شرف الشمس آدابی دارد مثلا می بایست داخل تمام ه ها خالی باشد و هیچ خطی دو بار تکرار نشده باشد و در این حال خط گود شده باشد. بنابراین نگارش آن بر روی لوح یا سنگی کوچک کار ساده ای نیست.

برای علاقه مندانی که تمایل دارند دعای شرف الشمس را بر روی سنگ ها و انگشترهای مختلف سفارش دهند، امکان سفارش آنلاین در سایت سیلور95 به آدرس www.silver95.com فراهم شده است.

زمان واقعی حکاکی شرف الشمس

4.322
این مطلب مفید بود ؟193
نظر سنجی برای این مطلب غیر فعال شده است
وبگردی