معادل فارسی کمپوت
در راستای حفظ و نگهداری درست کلمات فارسی و استفاده روزمره از آنها ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل کلات فلش و کمپوت و گارانتی را تعیین کرده است.

در طول سالیان قدیم واژه های زیادی از فرهنگ های بیگانه وارد زبان فارسی شده است، واژه هایی که در زمان حمله مغولها به ایران و تسلط آنها بر کشور وارد شد.در این زمان حکام محلی مغول نیز بر شهر های مختلف ایران حکومت می کردند. شاعرانی چون حافظ به مبارزه با حکام ظالم مغول می پردازند. مخالفت این شاعران با بیان مضامینی چون دوری از ریا نشان داده می شد. در کنار آن این شاعران از مدح پادشاهان مغول سرباز می زنند. در آن زمان یکی از راه های تبلیغ حکومت و ماندگاری اسم پادشاهان، مدح شاعران بود. وارد نشدن وا‍ژه های مغولی به شعر سبب شد این واژه ها در دوران های بعد متروک شوند. در این مسئله نمی توان از غلبه فرهنگ ایرانی بر حاکمان مغول غفلت ورزید.

معادل فارسی کلمات خارجی
 
1-فلش :معادل آن را «پیکانه» قرار داده اند. این واژه از ترکیب اسم و «های تصغیر» ساخته شده است. کلمه «پیکان» را می توان در جای جای شاهنامه فردوسی مشاهده کرد. این واژه در هنگام بیان جنگ ها به کار می رود. از جمله می توان به داستان رستم و اسفندیار اشاره کرد. در آن جایی که رستم، پیکان نیزه خود را آب دیده می کند تا چشمان اسفندیار را نشانه بگیرد و او را از پای درآورد. البته این اتفاق پس از یک جنگ درونی در رستم اتفاق می افتد. کلمه «پیکان» در این زمان به معنای «نوک نیزه» بود و امروزه این معنا متروک شده است. البته این معادل در زبان فارسی به کار نمی رود. به دلیل آنکه قرابت معنایی بین این دو کلمه پیدا نمی کنند.
 
2- کمپوت : معادل آن را «خوشاب» قرار داده اند. این معادل از ترکیب دو اسم ساخته شده است و در زبان امروز به کار نمی رود به دلیل آنکه علاوه بر تطابق معنایی از نظر زیبایی شناسی نیز این کلمه با مشکل مواجه است. مجموع این عوامل سبب می شود، کلمه ای در زبان فارسی به کار نرود. هرچند واژه از نظر اصول ساخت کلمه و قوانین ساخت واژه مشکلی نداشته باشد و براساس قوانین قرار گرفتن واج ها در زبان فارسی ساخته شود. در زبان فارسی هیچگاه کلمه ای با مصوت آغاز نمی شود. این مسئله ای است که می توان در کلمات ساخت فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشاهده کرد.
 
3- گارانتی : معادل آن را «تضمین یا ضمانت» وضع کرده اند. تمام این واژه ها، کلمه عربی هستند که در زبان فارسی معادل کلمه لاتین قرار داده شده است. کلمه «تضمین»، مصدر باب تفعیل و کلمه «ضمانت» مصدر باب مفاعلت است البته «تای گرد» عربی در زبان فارسی به صورت کشیده نوشته شده است. این معادل ها در زبان امروز به کار می روند اما کاربرد کلمه لاتین را نیز می توان در زبان امروز مشاهده کرد.

معادل فارسی کمپوت، فلش و گارانتی در زبان فارسی

2.917
این مطلب مفید بود ؟107
برگرفته از باشگاه خبرنگاران-/ف
وبگردی