میدان مغناطیسی
این میدان مغناطیسی عظیم توسط اخترشناسان و با کمک تصاویر امواج رادیویی کشف شد.

کشف میدان مغناطیسی بزرگ در جهان

قطب شمال میدان مغناطیسی در آمریکای شمالی و قطب جنوب آن در منطقهٔ قطب جنوب واقع شده اند. بزرگی میدان مغناطیسی در سطح زمین بین 25 تا 65 میکرو تسلا (0.25 تا 0.65 گاوس ) است.

اخترشناسان موفق شدند میدان مغناطیسی عظیم حاصل از تصادم کهکشان های خوشه ای را با کمک تصاویر امواج رادیویی کشف کنند.

کهکشان ها آزادانه در فضای خالی حرکت نمی کنند. جاذبه اغلب آن ها را به صورت گروهی سازمان دهی می کند که به آن ها کهکشان های خوشه ای میگویند، و می توانند ده ها میلیون سال نوری گسترده باشند. همین باعث می شود آن ها بزرگ ترین ساختار شناخته شده در جهان باشند.

با این حال اکنون اخترشناسان فکر می کنند تصادم بین کهکشان های خوشه ای، بزرگترین میدان مغناطیسی در کیهان را ایجاد می کنند. چنین میدان هایی ممکن است حتی بزرگ تر از خود خوشه ها باشند.

زمانی که کهکشان ها با یکدیگر تصادم می کنند، میلیاردها ستاره و هزاران میلیارد سیاره به ندرت با هم ارتباط برقرار می کنند، زیرا فضای خالی کافی در این میان وجود دارد.

زمانی که کهکشان راه شیری ما با اندرومدا 3٫75 میلیارد سال دیگر برخورد کند، محققین انتظار دارند که به صورت یک کهکشان عظیم شکل پیدا کند.

اما میزان بسیار زیاد گاز، غبار و ذرات بارداری که بین کهکشان ها و ستارگان طی این برخوردها خارج شده اند، باعث ایجاد ابرهای مادی موسوم به “یادگاری ها” می شوند. علت این نام گذاری این است که این ابرها تا مدت ها پس از پایان یافتن تصادم باقی خواهند ماند.

محققین حدود 70 ابر از اولین کشف آن در سال 1970، کشف کرده اند. در مطالعه ای جدید یک تیم بین المللی از اخترشناسان، برخی از این ابرها را نقطه گذاری کرده اند تا ببینند می توانند یک میدان مغناطیسی نامرئی ایجاد کنند.

میدان مغناطیسی «سوسیس»

برای انجام این مطالعه، محققین از یک رادیو تلسکوپ در اندازه استادیوم در آلمان استفاده کردند تا از چهار یادگار تصادم معروف عکس بگیرند.

اخترشناسان این تصاویر را در امواج رادیویی گرفتند که برای چشمان انسان نامرئی است، اما یادگارها در این طیف خواهند درخشید. تصاویر امواج رادیویی نیز می توانند ویژگی مغناطیسی بزرگ مقیاس از خود نشان دهند، زیرا حرکت ذرات در فضا به سمت میدان های مغناطیسی می تواند انتشار امواج رادیویی را تحت تاثیر قرار دهد.

نام های فنی برای کهکشان های خوشه ای مورد مطالعه پیچیده هستند ـ CIZA J2242+53، 1RXS 06+42، ZwCl 0008+52 و Abell 1612 ـ اما اخترشناسان اغلب آنان را بر اساس شکلشان نام گذاری می کنند. برای مثال CIZA J2242+53 نام آن «سوسیس» است.

یک تصویر قدیمی از این یادگار که 2 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد، آن را در امواج رادیویی (سبز) به همراه کهکشان های خوشه ای ادغام شده با اشعه ایکس(قرمز) را نشان می دهد. در پس زمینه نیز یک تصویر با نور مرئی است:

کهکشان

تصویر جدید محققین در امواج رادیویی از سوسیس و سایر یادگارها کمی مبهم تر به نظر می رسند، اما گویاتر از اغلب تصاویری هستند که تاکنون از چنین مواردی گرفته شده است.

این تصاویر جدید سه یادگار را نشان می دهند که بسیار سازمان یافته اند و حرکت ذرات آنان میدان مغناطیسی عظیمی را ایجاد می کند ـ چیزی شبیه سیم پیچ درون یک موتور.

در زیر یک تصویر جدید از سوسیس را مشاهده می کنید. این تصویر شدت انتشار امواج رادیویی را نشان می دهد(قرمز شدیدتر و آبی ضعیف تر):

امواج رادیویی

این میدان ها ده ها برابر گسترده تر از راه شیری هستند و حدود نصف قدرت یکی از حرکات ایجاد شده در کهکشان ما را دارند، که برای یک ابر گازی بسیار قابل توجه است.

محققین تصور می کنند چنین میدان هایی به دلیل چرخش گازهای باقی مانده از تصادم ایجاد می شوند. شکل و قدرت این یادگارها نیز نشان می دهد کهکشان های خوشه ای می توانند با سرعتی بیش از 2000 کیلومتر بر ثانیه با یکدیگر برخورد کنند.

اکنون که اخترشناسان نشان دادند امواج رادیویی می تواند میدان های مغناطیسی غول پیکر را در فضا نشان دهد، در نظر دارند در آینده موارد بیشتری را با این روش کشف کنند.

میدان مغناطیسی بزرگی در جهان کشف شد

56
این مطلب مفید بود ؟60
برگرفته از کلیک -/ح
وبگردی