ازدواج
تاخیر در ازدواج و فراهم نبودن شرایط ازدواج یکی از مشکلات اساسی جوانان است که عواقب زیادی درپی دارد ، به همین دلیل باید راهکارهایی اساسی برای این مشکل اندیشید.

دیر ازدواج کردن چه مشکلاتی به همراه دارد

تاخیر در ازدواج بنا به هر دلیلی ممکن است برای بسیاری از جوانان رخ دهد اما نکته ای که در این مشکل بسیار حائز اهمیت است خطرات و مشکلاتی است که با تاخیر در ازدواج برای جوانان به وجود می آید. در این مطلب میخواهیم درباره خطراتی که با دیر ازدواج کردن فرد مجرد ممکن است دچار آن شود صحبت کنیم.

زندگی مشترک و پیوند دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار دارند یکی از اتفاقات مبارک به شمار می رود که بنای خانواده را حفظ می کند و بالعکس عدم تن دادن به ازدواج(به هردلیلی) در دراز مدت،زمینه ساز آسیب ها و مخاطراتی جدی خواهد بود که تبعات زیان بار آن غیر قابل کتمان است. براساس آمار و اعداد منتشر شده،ضریب ازدواج ها و پیوند میان دختران و پسران جوان در مقایسه با سالهای گذشته و دهه های پیشین(به نسبت جمعیت)با کاهش و اُفت قابل توجهی همراه شده است.

این پدیده نامبارک،از معضلاتی به شمار می رود که به اعتقاد کارشناسان وآسیب شناسان حوزه اجتماعی،مخاطرات و چالش های متعددی را در پی خواهد داشت. بر اساس یک قانون نانوشته و عرف پذیرفته شده در جامعه،هر جوان یا نوجونی با فرارسیدن سن ازدواج می باید زمینه پیوند خویش را با همسر آینده خود فراهم سازد و در صورت عدم حصول این سنت حسنه،فشارهای روحی و روانی ناشی از این مساله آرام آرام آغاز خوهد شد.

باید به گونه ای همسر انتخاب کرد که با یکدیگر همشأن و متناسب و به اصطلاح کُفْو باشند و به زبان ساده تر با یکدیگر جور درآیند اگر این شرط تأمین شود و این هماهنگی و تناسب تحقیق یابد، مشکلات قابل حل است.

خطرات تاخیر در ازدواج و دیر ازدواج کردن

جوانی که نمی تواند ازدواج کند، چگونه خود را از خطرات دور سازد؟ آیا دیر ازدواج کردن گناه نیست؟
مطمئناً غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که خداوند آن را در وجود وی قرار داده و اهداف و مصالح خاصی نیز بر آن مترتب است. به خاطر وجود همین غریزه نیرومند است که انسان گرایش به جنس مخالف می یابد و با همه مشکلاتی که وجود دارد یا تصور می شود، به ازدواج روی می آورند و حاضرند بسیاری از سختی ها و مشکلات را به خاطر آن تحمّل کنند یا برخود هموار نمایند و از بسیاری از خواسته های خود یا خودخواهی ها بکاهند. در توضیح المسائل آمده:اگر کسی به جهت زن نداشتن به گناه می افتد، بر او واجب است ازدواج کند.

 ازدواج

تاخیر در ازدواج باعث شکل گیری مشکلات زیادی در جوانان میشود

در بسیاری مواقع عدم امکان ازدواج، مشکل بودن آن از طرف خودمان است، یعنی دختران یا پسرانی که می خواهند ازدواج کنند، سخت گیری های بی موردی دارند که با توجه به اهمیت این مسئله باید تعدیل شده و آرزوها و خواسته ها را کمتر نمایند. بعضی از مشکلات مربوط به فرهنگ جامعه است یا از طرف پدر و مادر و خواسته های غیر منطقی که دارند، تحمیل می شود و یا به نوعی در ذهن اشخاص القا می شود که رفع این مسائل نیز نیاز به تلاش جوانان دارد تا زمینه های مناسب و مساعد را آماده سازند.
در هر حال جوانان هستند که باید برای خود چاره ای بیندیشند که آیا خویش را تسلیم گناه با همه عواقب و دور شدن از رحمت الهی کنند، یا این که زمینه و شرایط ازدواج را فراهم آورندو یا اگر در مدتی که این زمینه فراهم نیست، عفت و پاکدامنی را پیشه سازند، در عین حال که به فکر ایجاد زمینه و آمادگی هستند. پیامبر اسلام فرمود:"از گروه جوانان، هر یک از شما که قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام کند، زیرا بهترین وسیله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عفتی محافظت می کند".
در عین حال قرآن مجید راه مقابله با طغیان غریزه جنسی را در صورت فراهم نبودن زمینه ازدواج، عفت پیشگی و یا خویشتن داری در امور جنسی می داند و می فرماید:"آن ها که وسیله ازدواج ندارند، باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز کند". البته این امر، نیاز به مقاومت دارد که در روایات به عنوان جهاد اکبر مطرح شده است.
تسهیل کنترل غریزه جنسی در گرو اموری است:
1ـ طرد افکار شیطانی:مشکل ترین مرحله رویارویی با انحراف جنسی، سالم سازی اندیشه و پرهیز از افکار شهوی است. امام علی(ع) می فرماید:"کسی که در اطراف گناه بسیار بیندیشد، سرانجام به آن کشیده خواهد شد".
2ـ پر کردن اوقات فراغت با مطالعه، تفریح، مسافرت و غیره.
3ـ کنترل چشم:نگاه راهبر دل و دام شیطان و بذر شهوت است. برای مهار غریزه جنسی باید از دیدن آن چه که میل جنسی را تحریک می کند خودداری کرد. امام علی(ع) می فرماید:"بهترین عامل رو گردانی از شهوات، فروبستن چشم ها است".
4ـ عدم آمیختگی زن و مرد:همنشینی زن و مرد و همسخن شدن و خلوت کردن با یکدیگر زمینه لغزش را فراهم می کند.
5ـ کم خوری:یکی دیگر از راه های کنترل غریزه جنسی، دوری از پرخوری است. از این رو در روایات اسلامی از روزه داری به عنوان عامل تعدیل غریزة جنسی یاد شده است.
پیامبر اکرم(ص) می فرماید:"ای جوانان، هر یک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر قدرت ندارد روزه بگیرد، زیرا روزه گرفتن برای کنترل شهوت مفید است".
6ـ یکی از راه های آرام کردن طوفان غریزه جنسی در انسان، ورزش و فعالیت بدنی است، زیرا ورزش مقدار فراوانی از انرژی های بدنی و فکری انسان را به خود اختصاص می دهد و از مسایل دیگر کم می کند.
7ـ آخرت گرایی:توجه به پاداش اخروی دربارة کسانی که دامن خود را از گناه پاک داشته اند. امام علی(ع) می فرماید:"کسی که به بهشت علاقه دارد، خواهش های نفس و شهوات را فراموش کند".
8ـ یاد مرگ:رسول خدا(ص) اصحاب خود را درباره مرگ بسیار سفارش می کرد و می فرمود:"زیاد مرگ را یاد کنید، زیرا یاد مرگ شکننده لذات نفسانی و مانع میان تو و شهوات است".

 ازدواج

تاخیر در ازدواج چه مشکلاتی برای جوانان دارد

علاوه برآنچه گفته شد باید این امور را رعایت کند:
1- خود را از محیطها و موقعیتهای تحریک آمیز دور نگه دارد و از خلوت گزینی اجتناب ورزد؛
2- از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبنده خودداری ورزید.
3- از نگاه به نامحرم و چشم چرانی خودداری ورزد؛
4- تخیلات و تفکرات خود را کنترل کند و بداند هر آن چه به ذهن و اندیشه اش می گذرد، خداوند به آن آگاه است و در این زمینه مسئولیت دارد و باید تنها به عقل و قوانین شرعی که تأیید می کنند بیندیشد تا رستگار شودزیرا تخیّلات و تصوّر درباره مسایل جنسی و شهوت آلود منجر به تحریک های مداوم گردیده و نیروی حیات رااز بین برده و انسان را از مسائل حقیقی و واقعی زندگی باز می دارد؛
5- با توجه به اینکه دوران جوانی، دوران پر شور و حساس عمر به حساب می آید، شایسته است که جوان با برنامه ریزی دقیق برای اوقات شبانه روزی به یاری کار و تلاش مداوم در زمینه های تحصیلی و علمی و مطالعاتی و کارهای ذوقی و تفریحی حداقل زمان لازم را به خوابیدن اختصاص دهد و زمانی به بستر رود که خواب بر او مستولی شده و زود به خواب رود؛
6 -با اشتغال به مطالعه کتب سودمند و مراجعه به کتابخانه ها در اوقات فراغت، زمینه موفقیت تحصیلی آینده خود را فراهم سازد؛
7- در تیم ها و گروه های ورزشی شرکت فعال داشته باشد و نیز در فعالیت های تربیتی، فرهنگی و مذهبی شرکت کنید؛ زیرا این اشتغالات در افزایش ایمان و توفیق در ترک معاصی به وی کمک می کند.
فعالیتهای سالم و جهت دار سودمند، مقدار فراوانی از انرژی های جوان را به خود اختصاص می دهد و از تحریکهای جنسی و شهوت انگیز جلوگیری می نماید، چرا که مبتلایان به این عادت زشت، بیشتر میل به گوشه گیری دارند. شرکت در فعالیت های تربیتی و اجتماعی و گروه های قرآن در مساجد و کتاب خانه ها وتماس با افراد مؤمن و پاک در تقویت روحیه و ایمان این گونه جوانان بسیار مؤثر است؛
8- رفت و آمد با دوستان خوب و مؤمن، نماز اول وقت، نماز با جماعت، پرهیز از دوستان و رفقای بی بند وبار و منحرف؛
9 -قبل از خوابیدن وضو بگیرد و سوره های قل اعوذ و آیة الکرسی را بخواند؛
10- اگر می تواند هفته ای یک یا دو روز را روزه بگیرد؛
11- در برنامه غذایی خود دقت کند و از مداومت در مصرف بعضی از خوردنی های محرک و مقوّی وشهوت برانگیز خودداری کند؛
12- تمایل ها و افکار خود را از توجه به خویشتن به سوی ازدواج و زندگی آینده معطوف سازد و بداند که دیر یا زود ازدواج می کند و باید آمادگی کامل داشته باشد؛
13- همواره با ذکر و یاد خدا اُنس و الفت داشته باشد. خداوند در آیه 28سوره رعد می فرماید:آگاه باشیدکه تنها با یاد خدا قلب ها آرامش می یابد و هر کس از یاد خدا فاصله بگیرد زندگانی بر او سخت و دشوار خواهدشد.

بهترین روشهای پیشگیری از مشکلات تاخیر در ازدواج

4.37
این مطلب مفید بود ؟61
برگرفته از خبرگزاری مهر _ باشگاه خبرنگاران / ف
وبگردی