دندان کودکان

دندان های کودکان
دندان های کودکان با نوشیدن سه دسته از نوشیدنی های پرطرفدار به طور شدیدی خراب می شوند و آسیب آنها برای دندان های کودک یک آسیب مادام العمر محسوب می شوند که در ادامه با آنها بیشتر آشنا می شوید.
شیر دادن به کودک در خواب

شیر دادن به کودک در خواب و پوسیدگی دندان

زمان مطالعه : 2 دقیقه
شیر دادن به کودک در خواب کار اشتباهی است که تمام مادران آن را مرتکب می شوند و نتیجه ی آن پوسیدگی دندان کودک و مشکلات دیگری است که در ادامه می خوانید.
صفحه 3 از 3