فال روزانه

فال روزانه و یا طالع بینی روزانه چیست ؟

فال روزانه و یا طالع بینی از قدیمی ترین علوم میباشد که بمانند علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و یا گیاه شناسی نمی باشد و بر اساس منطق و مشاهده و یا حس تایید و یا رد نمی شود.

همچنین فال حافظ از جمله فالهایی است که ایرانیان از قدیم الایام به آن علاقه داشته و در مراسمهایی همچون شب یلدا حتما به فال حافظ رجوع می کردند.

در ادامه می توانید با کلیک کردن بر روی فال امروز و یا روز مد نظرتان فال روزانه برای آن تاریخ را مشاهده کنید:

فال روزانه

فال روز دوشنبه 11 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 11 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
فال روزانه شما در روز دوشنبه 11 مرداد 1400 بر اساس ماه تولدتان و هر آنچه از صبح تا شب بر شما خواهد گذشت.
فال روزانه

فال روز یکشنبه 10 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
فال روزانه شما در روز یکشنبه 10 مرداد 1400 بر اساس ماه تولدتان و هر آنچه از صبح تا شب بر شما خواهد گذشت.
فال روزانه

فال روز شنبه 9 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 9 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز شنبه نهم مرداد 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز جمعه 8 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 8 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز جمعه هشتم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز چهارشنبه 6 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 6 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز چهارشنبه ششم مرداد 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز سه شنبه 5 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 5 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز دوشنبه 4 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 4 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاه شدن از وقایع جالب پیش روی خود در روز دوشنبه چهارم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز پنج شنبه 7 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز یکشنبه 3 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاه شدن از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز یکشنبه سوم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز شنبه 2 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 2 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز شنبه دوم مرداد 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز جمعه 1 مرداد 1400

تاریخ انتشار : 1 مرداد 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز جمعه یکم مرداد ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز پنج شنبه 31 تیر 1400

تاریخ انتشار : 31 تیر 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز پنج شنبه سی و یکم تیر ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز چهارشنبه 30 تیر 1400

تاریخ انتشار : 30 تیر 1400زمان مطالعه : 7 دقیقه
برای مطلع شدن از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز چهارشنبه سی ام تیر ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز سه شنبه 29 تیر 1400

تاریخ انتشار : 29 تیر 1400زمان مطالعه : 7 دقیقه
برای آگاه شدن از وقایع جذاب و مهم پیش روی خود در روز سه شنبه بیست و نهم تیر ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
فال روزانه

فال روز دوشنبه 28 تیر 1400

تاریخ انتشار : 28 تیر 1400زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز دوشنبه 28 تیر ماه 1400 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.
صفحه 1 از 70