امام صادق

عید نوروز
امام صادق (ع) نوروز را اینگونه تعریف می کند که روزی است که قائم ما ظهور می کنند و آن روزی است که قائم ما بر دجال ظفر می یابد و او را در زباله دانی کوفه به دار می کشد و روز نوروزی نیست مگر اینکه ما در آن در پی فرج هستیم.
امام زین العابدین

متن زیارت امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق (ع)

زمان مطالعه : 2 دقیقه
ای سروران من،ای امامان معصوم من امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق امروز روز سه شنبه روز شماست و من در این روز میهمان شما و پناهنده به شمایم، پذیرای من باشید، و پناهم دهید، به حق مقام خدا نزد شما و اهل بیت پاکیزه و پاکتان.
رفع غم واندوه

رفع غم واندوه از نگاه امام صادق (ع)

زمان مطالعه : 4 دقیقه
طلب بخشش از خداوند، علاوه بر آنکه موجب عفو گناهان و زمینه رضایت الهی را فراهم می کند، سبب می شود تا غم واندوه حاصل از برخی معاصی نیز برطرف شود.
حدیث های آموزنده

حدیث های آموزنده از امامان و پیامبر(ص)

زمان مطالعه : 4 دقیقه
حدیث های آموزنده امامان و ائمه اطهار بهترین هدایتگر زندگی هستند. احادیث گهرباری از بزرگان دین اسلام که هر یک در جمله ای کوتاه دنیای از معانی و حقیقت ها را دربر دارد.
شکرگزاری

راههای شکرگزاری به توصیه امام صادق (ع)

زمان مطالعه : 6 دقیقه
امام صادق (ع) در زمینه ی اهمیت شکر نعمت ایشان توصیه هایی داشتند که با توصیفات زیبا بیان شده است. بیایید از امام صادق شکرگزاری را بیاموزیم.
شبهای قدر

اهمیت شبهای قدر از دیدگاه امام صادق (ع)

زمان مطالعه : 3 دقیقه
شبهای قدر برتیرن شبهای سال هستند. شبهایی که فرشتگان آسمان را به زمین وصل می کنند. امام صادق (ع) در احادیثی از اهمیت لیالی قدر و فضیلت روزه داری و افطاری دادن می فرمایند.