گناه کبیره

گناهان کبیره

لیست گناهان کبیره در اسلام

زمان مطالعه : 9 دقیقه
گناه کبیره در باور های اسلامی گناهی است که سزاوار مجازات است و نوع گناهان کبیره بین مذاهب مختلف اسلامی ، شیعه و سنی متفاوت است.
گناه

ذکر آمرزش گناهان کبیره و صغیره

زمان مطالعه : 2 دقیقه
گناه بدترین دردها و خطرناک ترین بیماری هاست. خداوند رحمان و رحیم برای هر دردی دارویی را به انسان معرفی کرده است. دارویی که تنها یک ذکر است و به واسطه ی این ذکر، انسان از گناه رهایی می یابد.