توبه

ذکر استغفار
ذکر استغفار به جز برای آمرزش گناه و توبه برکات دیگری دارد که اگر بدانید هر روز و هر لحظه این ذکر را بر زبان جاری می کنید تا از برکاتش در دنیا و آخرت بهره مند شوید.
توبه

متن و ترجمه دعای توبه و استغفار

زمان مطالعه : 10 دقیقه
امام صادق (ع) : همانا خدای عزوجل وقتی بنده مومنش توبه کند شاد می شود مانند کسی که چیزی گم کرده و بعد گمشده اش را پیدا کند و خوشحال شود
نماز توبه

نحوه خواندن نماز توبه واستغفار

زمان مطالعه : 1 دقیقه
قصد ما از ارایه ی این مطلب آموزش نماز توبه برای کسانی که ایمان به خدا آورده و روی از کاری ناشایسته برگردانده اند.
توبه

فضیلت و برکات توبه در زندگی انسان

زمان مطالعه : 6 دقیقه
توبه در زندگی انسان تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که لحظه لحظه های زندگی او را تحت تاثیر مستقیم خود دارد.
جایگاه استغفار

بهترین زمان استغفار از زبان آیت الله بهجت (ره)

زمان مطالعه : 3 دقیقه
درخواست آمرزش از خداوند را اِستغفار گویندو استغفار گفتاری است که از آن در باب هایی مانند طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، ظهار و کفّارات به مناسبت سخن گفته شده است.
آداب نماز توبه

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

زمان مطالعه : 7 دقیقه
فردی که از گناهان خود پشیمان است باید با آداب خاص توبه که شامل نماز، غسل، دعا و ذکر می باشد از خداوند طلب بخشش و استغفار کند.