توبه

استغفار آیت الله بهجت
درخواست آمرزش و پوشش از گناه در نزد خداوند را استغفار می گویند. آیت الله بهجت (ره) در مورد آثار و برکات مادی و معنوی استغفار سخنانی داشته اند.
آداب نماز توبه

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

زمان مطالعه : 8 دقیقه
فردی که از گناهان خود پشیمان است باید با آداب خاص توبه که شامل نماز، غسل، دعا و ذکر است آشنا باشد و از خداوند طلب بخشش و استغفار کند.
نماز توبه

نحوه خواندن نماز توبه و استغفار

زمان مطالعه : 3 دقیقه
قصد ما از ارایه ی این مطلب آموزش نماز توبه برای کسانی که ایمان به خدا آورده و روی از کاری ناشایسته برگردانده اند.
ذکر استغفار

ذکر استغفار چیست و چه خواص و برکاتی دارد ؟

زمان مطالعه : 13 دقیقه
ذکر استغفار به جز برای آمرزش گناه و توبه برکات دیگری دارد که اگر بدانید هر روز و هر لحظه این ذکر را بر زبان جاری می کنید تا از برکاتش در دنیا و آخرت بهره مند شوید.
توبه

متن و ترجمه دعای توبه و استغفار

زمان مطالعه : 10 دقیقه
امام صادق (ع) : همانا خدای عزوجل وقتی بنده مومنش توبه کند شاد می شود مانند کسی که چیزی گم کرده و بعد گمشده اش را پیدا کند و خوشحال شود
توبه

فضیلت و برکات توبه در زندگی انسان

زمان مطالعه : 6 دقیقه
توبه در زندگی انسان تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که لحظه لحظه های زندگی او را تحت تاثیر مستقیم خود دارد.