سوره های قرآن

سوره توحید
سوره توحید از سوره های کوتاه قرآن است که می توانید آن را به راحتی به فرزندانتان حتی به زبان انگلیسی هم آموزش دهید.
سوره عنکبوت

معجزات پنهان در سوره عنکبوت

زمان مطالعه : 8 دقیقه
سوره عنکبوت داستانها و روایت های تاریخی زیبایی در خود نهفته دارد. در فضیلت تلاوت سوره عنکبوت، ثواب بسیار و جایگاه با ارزشی نزد خداونذکر شده است
فضیلت سوره اعلی

خواص سوره اعلی برای درمان دردهای بدن

زمان مطالعه : 5 دقیقه
سوره اعلی از سوره های مکی قرآن می باشد و یکی از سوره هایی است که در جزء 30 قرآن وجود دارد و فضیلت سوره اعلی در کلام ائمه بسیار ذکر شده است.
سوره سجده

پاداش کسی که سوره سجده بخواند

زمان مطالعه : 10 دقیقه
تلاوت سوره سجده اجر و ثواب بسیاری هم در دنیا و هم در آخرت دارد به طوری که در احادیث بسیاری، برکات و فضایل خواندن سوره سجده ذکر شده است.
فضیلت سوره طه

فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه

زمان مطالعه : 7 دقیقه
سوره طه یکی از سوره های با فضیلتی است که تلاوت و توجه به معنای آن بسیار تاکید شده است. خواندن سوره طه جهت تسهیل ازدواج، کسب روزی فراوان و موارد بسیار دیگر توصیه می شود.
سوره حشر

معجزات خواندن و ختم سوره حشر

زمان مطالعه : 12 دقیقه
سوره حشر آثار و برکات بسیاری دارد و فضیلت های بی شماری برای خواندن آن از معصومین روایت شده است به طوری که ثواب خواندن آن را برابر با مقام شهدا دانسته اند.
فضیلت سوره روم

برکات خواندن آیات سوره روم

زمان مطالعه : 7 دقیقه
سوره روم یکی از سووره های با فضیلتی است که خواندن آن از سوی ائمه معصوم(ع) سفارش شده است. در سوره روم آیات مهم و مشهوری همچون آیات تسبیح و آیه ازدواج وجود دارد.
فضیلت سوره های قرآن

فضیلت و برکات سوره های مختلف قرآن

زمان مطالعه : 5 دقیقه
قرآن کلام خداوند متعال است و تمام آیات و سوره های قرآنی دارای فضیلت و برکت است که خواندن آنها راه را برای انسان روشن و ثواب فراوانی برای او به ارمغان می آورد.
سوره توحید

معجزات سوره توحید در برآورده شدن سریع حاجت

زمان مطالعه : 11 دقیقه
سوره توحید درباره یگانگی خدا و خلاصی انسان از آتش دورزخ سخن می گوید و ثواب خواندن آن معادل خواندن یک سوم قرآن است. سوره توحید فضایل و برکات بسیاری دارد.
سوره نصر

خواص سوره نصر برای حاجات بزرگ

زمان مطالعه : 4 دقیقه
سوره نصر یکی از سوره های بافضیلتی است که تلاوت آن موجب استجابت دعا و ثوابی معادل با به شهادت رسیدن در جنگ پیامبر با دشمنان را دارد که تنها بخشی از فضایل آن است.
سوره کوثر

ختم مجرب سوره کوثر برای ثروت

زمان مطالعه : 3 دقیقه
سوره های قرآن گنج های نورانی هستند که همواره برای تلاوت کنندگان آنها بهره ای داشته اند. تلاوت و ختم سوره کوثر ثوابی چون نوشیدن آب از نهرهای بهشت را دارد.
سوره تکاثر

روش ختم سوره تکاثر برای حاجت

زمان مطالعه : 5 دقیقه
سوره تکاثر یکی از سوره های مکی است و در جزء 30 قرآن می باشد و فضیلت های زیادی برای ختم سوره تکاثر از زبان پیامبر(ص) و امامان بیان شده است.
فضیلت سوره ملک

خواص حیرت آور سوره ملک برای زنده و مرده

زمان مطالعه : 9 دقیقه
سوره ملک از سوره های پرفضیلت قرآن کریم است که خواندن آن برای زنده و مرده ثواب زیادی دارد. از خواص سوره ملک میتوان به نجات از عذاب قبر و امنیت اشاره کرد.
آیات قرآن برای آرامش

بهترین سوره قرآن برای آرامش قلب و روح

زمان مطالعه : 4 دقیقه
آیات قرآن برای آرامش در زندگی بهترین و پایدارترین آثار را برای هر شخصی در هر موقعیت و شرایط زندگی فراهم خواهد کرد چرا که آثار این آیات برای کسب آرامش در زندگی ثابت شده است.
سوره های قرآن

اسامی کامل سوره های قرآن و معانی آنها

زمان مطالعه : 43 دقیقه
سوره های قرآن به همراه معنی اسم آنها و همچنین ترتیب نزول سوره ها در مکه و مدینه را در این بخش از نمناک مشاهده کنید.
صفحه 1 از 3