پوست سبزه

آرایش پوست سبزه
برای آرایش پوست سبزه نکات و ترفندهایی وجود دارد که با دانستن و رعایت آن ها چهره خود را جذاب تر و زیباتر میکنید.
رنگ لباس پوست سبزه

چه رنگ لباسی به پوست سبزه میاد

زمان مطالعه : 4 دقیقه
افرادی با پوست سبزه برایشان خیلی مهم است چه رنگ لباسی بپوشند که پوستشان را روشن تر نشان دهد یا موهایشان را چه رنگی کنند که زیباتر شوند.
رنگ مو پوست سبزه

چه رنگ مویی به پوست سبزه میاد ؟ + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
حتما شما هم به این توجه کرده اید که ستاره های سبزه پوست رنگ موی بسیار زیبایی دارند و شاید برایتان جای سوال باشد که آن ها چگونه رنگ موی مناسب پوست سبزه را انتخاب میکنند.
لباس پوست سبزه

با پوست سبزه چه رنگی لباس بپوشیم ؟

زمان مطالعه : 1 دقیقه
افرادی که پوست سبزه و تیره ای دارند باید لباس هایی با تناژ رنگ گرم بپوشند و رنگ های سرد را کنار بگذارند.
آرایش پوست سبزه

اگر پوست سبزه دارید اینطوری آرایش کنید + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
خانم هایی که پوست سبزه و تیره ای دارند باید طوری آرایش کنند که با رنگ پوست شان همخوانی داشته باشد و آن ها را زیباتر کند.